User:Hauberg

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Arbejde)
Line 37: Line 37:
-
* '''OpenCV:'''
+
* '''Skriv dokumentation:'''
-
** Skriv en lille indledning og vis et par simple eksempler. Er gjort, se [[OpenCV]].
+
 +
** Skriv en lille indledning til OpenCV og vis et par simple eksempler. Er gjort, se [[OpenCV]].
 +
** Tracker.
 +
** pwc
 +
]].
* [[Hauberg:Celler|Datavisualisering for Jens Midtgaard]]
* [[Hauberg:Celler|Datavisualisering for Jens Midtgaard]]

Revision as of 18:30, 9 July 2006

Personal tools