User:Hauberg

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Arbejde)
Line 42: Line 42:
** Skriv en lille indledning til OpenCV og vis et par simple eksempler. Er gjort, se [[OpenCV]].
** Skriv en lille indledning til OpenCV og vis et par simple eksempler. Er gjort, se [[OpenCV]].
-
** Tracker. ''Check, se [[Two_Stage_Hybrid_Tracker]]''
+
** Tracker. ''Check, se [[Two Stage Hybrid Tracker]]''
** pwc
** pwc

Revision as of 11:10, 19 July 2006

Personal tools