Two Stage Hybrid Tracker

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Programskitse)
Line 77: Line 77:
     return 0;
     return 0;
  }
  }
-
hvor 'compute_propmap' er en funktion der beregner et sandsynlighedskort over objektets position.
+
hvor 'compute_propmap' er en funktion der beregner et sandsynlighedskort over objektets position.
-
 
+
== Referencer ==
== Referencer ==

Revision as of 11:33, 19 July 2006

Personal tools