SLAM06Papers

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Papers moved to Robot Papers: Too generic name for a subtopic)
m (Robot Papers moved to SLAM06Papers: Oprydning)

Revision as of 18:27, 6 June 2006

På denne side kan der findes artikler, link til artikler, og andre forslag til læse-stof om ERSP vSLAM osv. Som tiden går er det meningen vores egne rapporter skal overskygge resten, både i kvalitet og kvantitet!

Generelle artikler

En god introduktions artikel om vision, vSLAM og ERPS: ServiceRobotics

SLAM

En master afhandling om stereovision og SLAM: [1]

Personal tools