OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 152: Line 152:
  int tmp = GRAY(I, x, y);
  int tmp = GRAY(I, x, y);
  GRAY(I, x, y) = tmp + 1;
  GRAY(I, x, y) = tmp + 1;
-
Tilsvarende kan de enkelte elementer af pixels i RGB billedet ''RGB
+
Tilsvarende kan de enkelte elementer af pixels i farvebilledet ''BGR
-
RGB
+
BGR
-
  int red = RED(RGB, x, y);
+
  int red = RED(BGR, x, y);
-
  BLUE(RGB, x, y) = red;
+
  BLUE(BGR, x, y) = red;
== Propaganda ==
== Propaganda ==

Revision as of 18:08, 8 August 2006

Personal tools