OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Tips og tricks)
Line 39: Line 39:
== Eksempel 1 ==
== Eksempel 1 ==
-
billedgruppens SVN (XXX: link)
+
[[Robot_Eksperimentarium_2006#The_SVN_Repository|kursets SVN]] under ''Examples/opencv/Eksempel1''
  #include "highgui.h"
  #include "highgui.h"
Line 91: Line 91:
-
Som tidligere kan koden findes i billedgruppens SVN (XXX: link).
+
Som tidligere kan koden findes i [[Robot_Eksperimentarium_2006#The_SVN_Repository|kursets SVN]] under ''Examples/opencv/Eksempel2''.
  #include "cxcore.h"
  #include "cxcore.h"

Revision as of 13:54, 8 August 2006

Personal tools