OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Tilgang til pixels)
Line 37: Line 37:
  #define BLUE(IMAGE, X, Y) \
  #define BLUE(IMAGE, X, Y) \
     ((uchar*)((IMAGE)->imageData + (IMAGE)->widthStep*(Y)))[(X)*3]
     ((uchar*)((IMAGE)->imageData + (IMAGE)->widthStep*(Y)))[(X)*3]
-
 
+
''I'
  int tmp = GRAY(I, x, y);
  int tmp = GRAY(I, x, y);
  GRAY(I, x, y) = tmp + 1;
  GRAY(I, x, y) = tmp + 1;
-
 
+
Tilsvarende kan de enkelte elementer af pixels i RGB billedet ''RGB'
  int red = RED(RGB, x, y);
  int red = RED(RGB, x, y);

Revision as of 10:10, 9 July 2006

Personal tools