OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Eksempel 1)
(Eksempel 1)
Line 39: Line 39:
== Eksempel 1 ==
== Eksempel 1 ==
-
Robot_Eksperimentarium_2006#The_SVN_Repository|SVN]] under ''Examples/opencv/Eksempel1'' og består af filen ''eksempel1.cc'' og en tilhørende ''Makefile''.
+
Robot_Eksperimentarium_2007#The_SVN_Repository|SVN]] under ''Examples/opencv/Eksempel1'' og består af filen ''eksempel1.cc'' og en tilhørende ''Makefile''.
  #include "highgui.h"
  #include "highgui.h"

Revision as of 14:17, 6 September 2007

Personal tools