OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Hvordan benyttes OpenCV på Linux?)
(Eksempel 1)
Line 39: Line 39:
== Eksempel 1 ==
== Eksempel 1 ==
-
Det f??r af filen ''eksempel1.cc'' og en tilh?rende ''Makefile''.
+
Det føår af filen ''eksempel1.cc'' og en tilh?rende ''Makefile''.
  #include "highgui.h"
  #include "highgui.h"

Revision as of 14:16, 6 September 2007

Personal tools