OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Strukturen af OpenCV)
(Hvordan benyttes OpenCV på Linux?)
Line 10: Line 10:
-
En af OpenCV's styrker er at det er let at benytte. Hver af de tre dele af OpenCV stiller en header-fil til r?dighed der blot skal inkluderes i dit C/C  program. Dvs. f?lgende tre header-filer er interessante: "cxcore.h", "cv.h" og "highgui.h".
+
En af OpenCV's styrker er at det er let at benytte. Hver af de tre dele af OpenCV stiller en header-fil til rådighed der blot skal inkluderes i dit C/C  program. Dvs. følgende tre header-filer er interessante: "cxcore.h", "cv.h" og "highgui.h".
-
For at overs?tte programmer der benytter OpenCV, benyttes programmet ''pkg-config''. Dette program fort?ller blot hvilke argumenter der skal gives til overs?tteren for at OpenCV kan benyttes. Kommandoen
+
For at oversætte programmer der benytter OpenCV, benyttes programmet ''pkg-config''. Dette program fortæller blot hvilke argumenter der skal gives til oversætteren for at OpenCV kan benyttes. Kommandoen
  pkg-config --cflags opencv
  pkg-config --cflags opencv
-
udskriver de argumenter der skal gives til overs?tteren for at den kan finde OpenCV, mens kommandoen
+
udskriver de argumenter der skal gives til oversætteren for at den kan finde OpenCV, mens kommandoen
  pkg-config --libs opencv
  pkg-config --libs opencv
-
udskriver de argumenter der skal gives til overs?tteren for at den kan linke til OpenCV. Dette g?r det yderst nemt at skrive en passende Makefile. Her gives et mindre eksempel, som du selv tilpasse til dit eget projekt.
+
udskriver de argumenter der skal gives til oversætteren for at den kan linke til OpenCV. Dette gør det yderst nemt at skrive en passende Makefile. Her gives et mindre eksempel, som du selv må tilpasse til dit eget projekt.
  # Compile and link flags
  # Compile and link flags

Revision as of 14:16, 6 September 2007

Personal tools