OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Strukturen af OpenCV)
Line 4: Line 4:
== Strukturen af OpenCV ==
== Strukturen af OpenCV ==
-
OpenCV best?r af tre dele
+
OpenCV består af tre dele
-
* '''cxcore''' stiller diverse basale strukturer til r?dighed. Dette inkluderer strukturer til billeder, matricer, punkter, o.lign. Desuden indeholder '''cxcore''' basale grafiske funktioner, som tegning af linier, cirkler, firkanter, osv.
+
* '''cxcore''' stiller diverse basale strukturer til rådighed. Dette inkluderer strukturer til billeder, matricer, punkter, o.lign. Desuden indeholder '''cxcore''' basale grafiske funktioner, såsom tegning af linier, cirkler, firkanter, osv.
-
* '''cv''' indeholder funktioner til billedbehandling, Computer Vision og m?nstergenkendelse. Det vil sige funktioner til kantdetektion, kamerakalibrering, beregning af motion flow, klyngeanalyse og videre.
+
* '''cv''' indeholder funktioner til billedbehandling, Computer Vision og mønstergenkendelse. Det vil sige funktioner til kantdetektion, kamerakalibrering, beregning af motion flow, klyngeanalyse og så videre.
-
* '''highgui''' indeholder funktioner til opbygning af simple grafiske brugergr?nseflader og til indl?sning af billeder. Dvs. at '''highgui''' prim?rt bruges til at hente billeder (fra kamera og filer) og derefter vise dem.
+
* '''highgui''' indeholder funktioner til opbygning af simple grafiske brugergrænseflader og til indlæsning af billeder. Dvs. at '''highgui''' primært bruges til at hente billeder (fra kamera og filer) og derefter vise dem.

Revision as of 14:13, 6 September 2007

Personal tools