OpenCV

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(→Eksempel 2)
 
(24 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
-
Denne side giver en blød introduktion til OpenCV, som er et kraftigt bibliotek til billedbehandling og Computer Vision udviklet i C. OpenCV's hjemmeside kan ses [http://www.intel.com/technology/computing/opencv/index.htm her].
+
This page contains a very soft and gentle introduction to OpenCV version 1.0.0. The OpenCV library is a powerful Image Processing and Computer Vision library written in C. The OpenCV homepage is [http://www.intel.com/technology/computing/opencv/index.htm here], and the project had a nice [http://opencvlibrary.sourceforge.net/ wiki] as well.
-
Generelt er OpenCV yderst veldokumenteret, så denne side giver kun et par simple eksempler på anvendelse. Et problem ved OpenCV's dokumentation er dog at der er så meget af den, hvilket kan gøre det hele noget uoverskueligt. Man skal derfor vide hvad man leder efter -- men bare rolig, det lærer man med tiden.
+
In general, OpenCV is quite well-documented, so this page only provides some very simple examples to get you started. Due to the size of the OpenCV library, the documentation can be somewhat convoluted so you have to know what you are looking for. But don't worry, you'll quickly pick that up.
-
== Strukturen af OpenCV ==
+
== The OpenCV Structure ==
-
OpenCV består af tre dele
+
OpenCV consists of three core parts
-
* '''cxcore''' stiller diverse basale strukturer til rådighed. Dette inkluderer strukturer til billeder, matricer, punkter, o.lign. Desuden indeholder '''cxcore''' basale grafiske funktioner, så som tegning af linier, cirkler, firkanter, osv.
+
* '''cxcore''' provides a set of basic data structures. This includes 'images', 'matrices', 'points', and so forth. Besides this, '''cxcore''' also contains basic drawing functionality that allows you to draw lines, circles, etc, in images.
-
* '''cv''' indeholder funktioner til billedbehandling, Computer Vision og mønstergenkendelse. Det vil sige funktioner til kantdetektion, kamerakalibrering, beregning af motion flow, klyngeanalyse og så videre.
+
* '''cv''' contains functions for image processing and computer vision. That is, functions for edge detection, camera calibration, optical flow, clustering and so forth.
-
* '''highgui''' indeholder funktioner til opbygning af simple grafiske brugergrænseflader og til indlæsning af billeder. Dvs. at '''highgui''' primært bruges til at hente billeder (fra kamera og filer) og derefter vise dem.
+
* '''highgui''' contains functions for building graphical user interfaces and for reading and writing images. That is, it contains functions that allows you to show images, and acquite them from either the disc or from a camera.
-
== Hvordan benyttes OpenCV? ==
+
== How to use OpenCV on Linux ==
-
En af OpenCV's styrker er at det er let at benytte. Hver af de tre dele af OpenCV stiller en header-fil til rådighed der blot skal inkluderes i dit C/C++ program. Dvs. følgende tre header-filer er interessante: "cxcore.h", "cv.h" og "highgui.h".
+
One of the major strengths of OpenCV is its ease of use. Each of the three core parts of OpenCV has one header file that you should include in your C program. These are called: "cxcore.h", "cv.h" and "highgui.h".
-
For at oversætte programmer der benytter OpenCV, benyttes programmet ''pkg-config''. Dette program fortæller blot hvilke argumenter der skal gives til oversætteren for at OpenCV kan benyttes. Kommandoen
+
To compile OpenCV programs you can use the ''pkg-config'' program. This simple provides you with the necesary compiler and linker flags. The command
  pkg-config --cflags opencv
  pkg-config --cflags opencv
-
udskriver de argumenter der skal gives til oversætteren for at den kan finde OpenCV, mens kommandoen
+
prints the list of arguments needed to allow the compiler to find the header files, while
  pkg-config --libs opencv
  pkg-config --libs opencv
-
udskriver de argumenter der skal gives til oversætteren førend den kan linke til OpenCV. Dette gør det yderst nemt at skrive en passende Makefile. Her gives et mindre eksempel, som du selv må tilpasse til dit eget projekt.
+
prints the commands needed for linking. This makes it very easy to write Makefile's for your project. The following simple example shows how (you'll need to adapt it to your own programs).
  # Compile and link flags
  # Compile and link flags
-
  CXX     =  g++
+
  CXX         =  g++
-
  CXXFLAGS = `pkg-config opencv --cflags` -Wall
+
  CFLAGS      = -Wall -g
-
LIBS    = `pkg-config opencv --libs`
+
   
   
-
  # Name of executable
+
  # Compilation (add flags as needed)
-
  EXECUTABLE = myprogram
+
  CXXFLAGS    += `pkg-config opencv --cflags`
   
   
-
  # Files
+
  # Linking (add flags as needed)
-
  SOURCES = myprogram.cc myauxilaryfunction.cc
+
  LDFLAGS    += `pkg-config opencv --libs`
-
OBJECTS = $(patsubst %.cc, %.o, $(SOURCES))
+
   
   
-
  # Linking
+
  # Name your target executables here
-
  all: $(OBJECTS)
+
  all         = test
-
$(CXX) $(LIBS) $(OBJECTS) -o $(EXECUTABLE)
+
   
   
-
  # Compilation
+
  # Default target is the first one - so we will have it make everything :-)
-
  %.o : %.cc
+
  all: $(all)
-
$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $^
+
 +
clean:
 +
    rm -f $(all) *.o
 +
 +
# Program dependencies (.o files will be compiles by implicit rules)
 +
test: test.o MyOtherClass.o
-
== Eksempel 1 ==
+
== Example 1 ==
-
Det første eksempel vi ser på tager billeder fra et kamera og viser dem i et vindue. Det er formentlig det mest simple og alligevel nyttige program der kan skrives i OpenCV. Programmet kan findes i billedgruppens SVN (XXX: link) og består af filen ''eksempel1.cc'' og en tilhørende ''Makefile''.
+
In the first example we'll grab images from a camera and show it on the screen. This is a very simple, yet quite usable, OpenCV program. The program can be found the Robot Eksperimentariums [[Robot_Eksperimentarium_2007#The_SVN_Repository|SVN]] under ''Examples/opencv/Eksempel1'' and consists of the file ''eksempel1.cc'' and a corrsponding ''Makefile''.
  #include "highgui.h"
  #include "highgui.h"
Line 64: Line 66:
     return 0;
     return 0;
  }
  }
-
 
-
Den tilhørende ''Makefile'' ser således ud
 
-
# Compile and link flags
 
-
CXX      =  g++
 
-
CXXFLAGS = `pkg-config opencv --cflags` -Wall
 
-
LIBS    = `pkg-config opencv --libs`
 
-
 
-
# Name of executable
 
-
EXECUTABLE = eksempel1
 
-
 
-
# Files
 
-
SOURCES = eksempel1.cc
 
-
OBJECTS = $(patsubst %.cc, %.o, $(SOURCES))
 
-
 
-
# Linking
 
-
all: $(OBJECTS)
 
-
$(CXX) $(LIBS) $(OBJECTS) -o $(EXECUTABLE)
 
-
 
-
# Compilation
 
-
%.o : %.cc
 
-
$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $^
 
-
 
-
Som det ses er programmet ganske simpelt. Prøv at oversætte og køre programmet. Husk at forbinde et kamera til maskinen før programmet køres, ellers virker det ikke. Når programmet køres afsluttes det ved at trykke på en vilkårlig tast -- i denne situation returnerer ''cvWaitKey'' ASCII koden for den trykkede tast, hvilket er forskellig fra -1.
 
-
 
-
== Eksempel 2 ==
 
-
Det næste eksempel er en simpel udvidelse af Eksempel 1. Her konverteres det farvebillede kameraet returnerer til et gråtone billede, hvor der findes kanter som vises. Dette fortsætter indtil brugeren trykker på en vilkårlig tast, hvorefter det sidst fundne kantbillede gemmes på disken i png format.
 
-
Udover de ekstra funktionskald viser eksempel også hvorledes nye billeder allokeres og deallokeres.
 
-
Som tidligere kan koden findes i billedgruppens SVN (XXX: link).
 
-
 
-
#include "cxcore.h"
 
-
#include "cv.h"
 
-
#include "highgui.h"
 
-
 
-
int main()
 
-
{
 
-
    // Get an OpenCV camera handle
 
-
    CvCapture *cam = cvCaptureFromCAM(-1);
 
-
 
-
    // Initialise the GUI
 
-
    const char *window = "Eksempel 2";
 
-
    cvNamedWindow(window, CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 
-
 
-
    // Allocate an 640x480 gray scale image for the gray scale image and
 
-
    // the edge image.
 
-
    // This assumes that the camera returns 640x480 images.
 
-
    const CvSize size = cvSize(640, 480);
 
-
    IplImage *gray  = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 1);
 
-
    IplImage *edges = cvCreateImage(size, IPL_DEPTH_8U, 1);
 
-
 
-
    // The main loop
 
-
    while (cvWaitKey(4) == -1) {
 
-
        IplImage *im = cvQueryFrame(cam);
 
-
        cvCvtColor(im, gray, CV_BGR2GRAY); // Convert color image to gray scale
 
-
        cvCanny(gray, edges, 1000, 750, 5); // Find edges
 
-
        cvShowImage(window, edges);
 
-
    }
 
-
    cvSaveImage("edges.png", edges); // Save the last edge image
 
-
 
-
    // Clean up
 
-
    cvDestroyAllWindows();
 
-
    cvReleaseCapture(&cam);
 
-
    cvReleaseImage(&gray);
 
-
    cvReleaseImage(&edges);
 
-
 
-
    return 0;
 
-
}
 
-
Den tilhørende ''Makefile'' er en triviel ændring af den fra Eksempel 1, hvorfor den ikke vises her.
 
-
 
-
== Tips og tricks ==
 
-
Her er en samling af diverse råd, der kan være relevante under udvikling af programmer i OpenCV.
 
-
 
-
=== Tilgang til pixels ===
 
-
En af de ting der efter [[user:Hauberg|min]] mening kan være lidt besværligt er at læse og skrive enkelte pixels i billeder. Denne generelle teknik for billeder af forskellig type beskrives ganske godt i OpenCV's FAQ (XXX: link til denne). Typisk arbejdes dog med enten gråtone eller RGB billeder hvor hver pixel repræsenteres med 8 bit. Her benytter jeg ofte følgende simple makroer:
 
-
#define GRAY(IMAGE, X, Y) \
 
-
    ((uchar*)((IMAGE)->imageData  + (IMAGE)->widthStep*(Y)))[X]
 
-
#define RED(IMAGE, X, Y) \
 
-
    ((uchar*)((IMAGE)->imageData + (IMAGE)->widthStep*(Y)))[(X)*3+2]
 
-
#define GREEN(IMAGE, X, Y) \
 
-
    ((uchar*)((IMAGE)->imageData + (IMAGE)->widthStep*(Y)))[(X)*3+1]
 
-
#define BLUE(IMAGE, X, Y) \
 
-
    ((uchar*)((IMAGE)->imageData + (IMAGE)->widthStep*(Y)))[(X)*3]
 
-
Herefter er det muligt at tilgå pixel ''(x, y)'' i gråtone billedet ''I'' på følgende måde:
 
-
// Sætter I(x,y) = I(x,y) + 1
 
-
int tmp = GRAY(I, x, y);
 
-
GRAY(I, x, y) = tmp + 1;
 
-
Tilsvarende kan de enkelte elementer af pixels i RGB billedet ''RGB'' tilgås:
 
-
// Overskriver den blå værdi af RGB(x,y) med den tilsvarende røde værdi
 
-
int red = RED(RGB, x, y);
 
-
BLUE(RGB, x, y) = red;
 
-
Det er dog meget en smagssag om disse makroer gør koden kønnere.
 
-
 
-
== Propaganda ==
 
-
En af årsagerne til at OpenCV benyttes er at det er frit programmel. Det betyder at vi har adgang til alle dele af kildekoden og vi har ret til ændre i denne hvis vi har behov for dette. Dette betyder også at det uden problemer er muligt at hente OpenCV på nettet og installere det på egen maskine.
 

Latest revision as of 18:56, 25 August 2015

This page contains a very soft and gentle introduction to OpenCV version 1.0.0. The OpenCV library is a powerful Image Processing and Computer Vision library written in C. The OpenCV homepage is here, and the project had a nice wiki as well.

In general, OpenCV is quite well-documented, so this page only provides some very simple examples to get you started. Due to the size of the OpenCV library, the documentation can be somewhat convoluted so you have to know what you are looking for. But don't worry, you'll quickly pick that up.

The OpenCV Structure

OpenCV consists of three core parts

 • cxcore provides a set of basic data structures. This includes 'images', 'matrices', 'points', and so forth. Besides this, cxcore also contains basic drawing functionality that allows you to draw lines, circles, etc, in images.
 • cv contains functions for image processing and computer vision. That is, functions for edge detection, camera calibration, optical flow, clustering and so forth.
 • highgui contains functions for building graphical user interfaces and for reading and writing images. That is, it contains functions that allows you to show images, and acquite them from either the disc or from a camera.

How to use OpenCV on Linux

One of the major strengths of OpenCV is its ease of use. Each of the three core parts of OpenCV has one header file that you should include in your C program. These are called: "cxcore.h", "cv.h" and "highgui.h".

To compile OpenCV programs you can use the pkg-config program. This simple provides you with the necesary compiler and linker flags. The command

pkg-config --cflags opencv

prints the list of arguments needed to allow the compiler to find the header files, while

pkg-config --libs opencv

prints the commands needed for linking. This makes it very easy to write Makefile's for your project. The following simple example shows how (you'll need to adapt it to your own programs).

# Compile and link flags
CXX     = g++
CFLAGS    = -Wall -g

# Compilation (add flags as needed)
CXXFLAGS  += `pkg-config opencv --cflags`

# Linking (add flags as needed)
LDFLAGS   += `pkg-config opencv --libs`

# Name your target executables here
all     = test

# Default target is the first one - so we will have it make everything :-)
all: $(all)

clean:
  rm -f $(all) *.o

# Program dependencies (.o files will be compiles by implicit rules)
test: test.o MyOtherClass.o

Example 1

In the first example we'll grab images from a camera and show it on the screen. This is a very simple, yet quite usable, OpenCV program. The program can be found the Robot Eksperimentariums SVN under Examples/opencv/Eksempel1 and consists of the file eksempel1.cc and a corrsponding Makefile.

#include "highgui.h"

int main() 
{
  // Get an OpenCV camera handle
  CvCapture *cam = cvCaptureFromCAM(-1);

  // Initialise the GUI
  const char *window = "Eksempel 1";
  cvNamedWindow(window, CV_WINDOW_AUTOSIZE);

  // The main loop
  while (cvWaitKey(4) == -1) {
    IplImage *im = cvQueryFrame(cam);
    cvShowImage(window, im);
  }

  // Clean up
  cvDestroyAllWindows();
  cvReleaseCapture(&cam);

  return 0;
}
Personal tools