Main Page

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Image Labs and Equipment)
(Current Courses)
Line 9: Line 9:
=== Current Courses ===
=== Current Courses ===
-
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23059&xslt=default Første Årsprojekt]
+
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23059&xslt=default ]
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=24137&xslt=default Datalogiens Videnskabsteori]
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=24137&xslt=default Datalogiens Videnskabsteori]
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23803&xslt=default Multimediekompression]
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23803&xslt=default Multimediekompression]
-
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23539&xslt=default Numeriske Løsninger af Partielle Differential Ligninger i Grafik og Billedbehandling]
+
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23539&xslt=default Numeriske af Partielle Differential Ligninger i Grafik og Billedbehandling]
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23538&xslt=default Generisk programmering og biblioteksudvikling]
* [http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?kursusid=23538&xslt=default Generisk programmering og biblioteksudvikling]

Revision as of 18:07, 6 June 2006

Personal tools