ERSP Templates

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
== ERSP og OpenCV ==
== ERSP og OpenCV ==
-
  using namespace Evolution;
+
  using namespace Evolution;     // Skriv ikke denne linie kode!
noget sted i din kode uanset hvor gerne du vil.
noget sted i din kode uanset hvor gerne du vil.

Revision as of 17:59, 9 July 2006

Personal tools