ERSP

From ImageWiki

Revision as of 19:33, 6 June 2006 by Hauberg (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Denne side er samlingspunktet for erfaringer o.lign. med ERSP. P� sigt er det meningen at ERSP skal erstattes af Player, da det vil v�re fordelagtigt at benytte en mere �ben platform.

ERSP eksempelprogrammer

Her er et par simple eksempelprogrammer til Scorpion robotterne hvor ERSP benyttes.

Composer

For at f� fuld udbytte af ERSP kan det anbefales at benytte Evolutions grafiske v�rkt�j composer.sh. En kort vejledning i at benytte dette v�rkt�j kan ses her. Desuden anbefales det at l�se Evolutions egne tutorials, da disse g�r mere i dybden med v�rkt�jet.

Fejl i tutorial

I tutorialen (afsnit 2.8) er der omtalt en funktion der hedder 'handle_new_landmark', den er erkl�ret p� f�lgende m�de:

 void SLAMCorrection::handle_new_landmark(const Landmark *landmark)

men i f�lge ERSP-API'en skal den erkl�res p� f�lgende m�de

 void 	handle_new_landmark (Landmark *landmark)

alts� ingen 'const'. For at bruge de eksempler som er med i tutorialen skal man alts� slette 'const', ellers overloader man ikke den funktions erkl�ring som er i superclassen (OdometryCorrector).

Personal tools