DADIU

From ImageWiki

Revision as of 09:26, 15 March 2006 by Cams (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

The Danish National Academy of Digital, Interactive Entertainment (det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning, DADIU)

The purpose of DADIU is to promote research and development within the area, to be a core contact for the interactive entertainment industry, and most importantly to create a number of educations targeting the computer games industry. A joint language and a joint understanding of what computer games should be developed, and the students from the various educations should meet and together produce a game in a simulated reality.

DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU)

Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.

The collaboration between DADIU and the institutions is organized as follows: Each institution creates a game-track, the students complete the joint curriculum (fællespensum/intensivkursus), and the students complete the two joint projects (fællesproduktioner). The purpose of the joint curriculum is to familiarize the students with the language and techniques of the participating partners, and it is either taught by the individual institutions or in collaborations between the institutions. The purpose of the joint projects is to imitate a game-programming environment in order to train the students in their specific skills and in collaboration with partners from the participating institutions. The duration of each project is one month, and each project is to solve a specific game-programming task in an interdisciplinary group of approximately 12 person, determined by DADIU after a fixed schema. Drop outs will not be tollerated!

Game Track (Spillinie) at DIKU

Spillinien er en kandidat uddannelse, dvs. for 4. og 5. studieår. Fællespensum vil for datalogernes vedkommende består af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS), Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger ikke behøver at gennemgå Datalogi A og B. Det giver et fællespensum på ialt 12 ECTS for datalogistuderende. I øjeblikket udbyder institutionerne fælleskurserne i december og januar på 4. år. Da fakultetet ønsker enheder af 7.5 ECTS foreslår vi, at udfylde de sidste 3 ECTS med et opfølgningsprojekt, hvor de studerende søtter sig ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source fra Valvesoftware.com (Source). Fællesproduktionerne ligger på 4. og 5. år i marts måned. Det eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fællesprojekterne er den afleverede produktion, og vi foreslår derfor, at første projekt på 7.5 ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, således at det gør det ud for et speciale. Det betyder, at spillinien yderligere har 15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rådighed.

Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe et forløb, som beror på kurser, der allerede eksisterer, og som derfor forventes at eksistere i flere år ud i fremtiden. Vi er dermed kommet frem til følgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,

  • Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
  • Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)

og desuden mindst 3 af de følgende kurser,

  • Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
  • Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til distribuerede systemer (Blok 1B, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til optimering og operationsanalyse (Blok 2B, 7.5 ECTS)
  • Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
  • Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Videregående oversætterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)

Udover de ovennævnte kurser vil der løbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens (AI), Domænespecifikke sprog.

Et forløb kunne være, som givet nedenfor:

Blok Skema Beskrivelse ikke-skriftlige skriftlige
1 A Introduktion til grafik 7.5
B Introduktion til distribuerede systemer 7.5
C Logic in Computer Science 7.5
2 B Game Animation 7.5
2-3 ABC Fællespensum 12
2-3 ABC DIKU opfølgning 3
3-4 ABC Fællesprojekt 7.5
3-4 ABC DIKU opfølgning 7.5
5 A Animation 7.5
B Introduktion til optimering 7.5
C Menneske-Datamaskine Interaktion 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
6 B Videregående oversætterteknik 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
7 ABC Fællesprojekt 7.5
8 ABC DIKU opfølgning / Speciale 15
Ialt 60 60

Bemærk at vi har numereret blokkene fortløbende, således at blok 5 altså er blok 1 på 2. kandidatår. Da alle kurser, som ligger i første blok, også er bachelor kurser, vil der for de fleste studerende være mulighed for, at kunne tage yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.

Da der er begrænset optag på DADIUs fællesprojekter, vil der være separat optag, som vil være baseret på den gennemsnitlige bachelor karakter.

Intensivkursus i computerspiludvikling

Fællespensum kan opnås ved at følge overbygningskurset arrangeret af Afd. for Film- og Medievidenskab i samarbejde med Det Danske Akademi for Digital Interaktiv underholdning. I 2006 afholdes kurset på Film- og Medievidenskab, KUA, lokale XXX. Forelæsningerne i Visuelt Design I-III, samt Spildesign III og Produktionsmetodik II foregår dog på Danmarks Designskole, og med Kjetil Sandvik og Gunnar Wille Kurset som kursusansvarlige. Programmet for forår 2006 findes media:DADIUsemesterplanF06.pdf.

Optag på Fællesproduktionerne

Fællesproduktionerne er fuldtidsarbejde i 1 måned, og da man skal arbejde sammen i en på forhånd specificeret gruppe, hvor frafald under forløbet ikke kan accepteres, da det vil sabotere projektforløbet. DADIU har derfor indført seperat optag på fællesproduktionerne, og optagsproceduren for produktion 1 på første år, må i det lys ses som den vigtige, idet har man allerede deltaget med succes på produktion 1, er det en formsag at blive optaget på produktion 2 på andet år.

Ansøgningsskema for produktion 1 findes her:

How to Find Out More

To find out more about the Game Track at DIKU you can

Sidste nyt: 2006/01/25

Der er åbent for at deltage på fælleskurset: media:DADIUsemesterplanF06.pdf (Ny udgave af 2006/01/25). Lad mig minde om, at det er en betingelse for at opnå spil-diplomet, at fællespensum er bestået. Vi mangler stadig at blive oplyst om hvilket lokale på KUA det foregår.

Vi har modtaget maskinerne, og de er ved at blive sat op. Image Lab II er ligeledes ved at blive indrettet. I skal have en billednøgle for at kunne bruge rummet. Nøglen kan I få det sædvanlige sted i S212.


Sporring 11:35, 25 January 2006 (CET)


BEST CASINO BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE CASINO FREE CASINOS BACCARAT INTERNET CRAPS INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS internet casino poker online poker gambling internet casino online casinos blackjack roulette craps slots bingo baccarat keno video poker PLAY ROULETTE ROULETTE SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO CASINOS ONLINE CRAPS GAME CRAPS FREE CASINO FREE CASINOS BEST-ONLINE-CASINO INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS GAME SLOTS ONLINE SLOTS BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINOS BINGO INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CRAPS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS GAME SLOTS ONLINE SLOTS BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CRAPS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE FREE CASINOS BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CRAPS INTERNET SLOTS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY POKER PLAY SLOTS POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS ONLINE SLOTS BEST BLACKJACK BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS ONLINE CASINO-BONUS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY POKER POKER GAME POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE BEST BLACKJACK BEST CRAPS BEST SLOTS BLACKJACK GAME CASINO ONLINE FREE CASINOS CASINO-GAME-ONLINE INTERNET [1] INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE SLOTS PLAY CRAPS PLAY POKER BEST BLACKJACK BEST CRAPS BLACKJACK ONLINE CASINO GAMES CASINO CASINO-JACKPOT INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CRAPS INTERNET ROULETTE ONLINE CASINO PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY SLOTS POKER ROOM ROULETTE ONLINE VIDEO POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME CRAPS CASINO-RATINGS ONLINE BLACKJACK ONLINE POKER PLAY CASINO PLAY POKER PLAY SLOTS POKER ROULETTE ONLINE BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST CRAPS BEST ROULETTE CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS GAME FREE CASINO CASINO INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET ROULETTE ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY ROULETTE POKER GAME POKER ONLINE POKER ROULETTE GAME SLOTS GAME BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CRAPS ONLINE CRAPS CRAPS INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER ONLINE POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE VIDEO POKER BEST CASINOS BEST SLOTS CASINO CRAPS GAME HOLD-EM-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET POKER ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE SLOTS ONLINE BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS FREE CASINO INTERNET-CASINO INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINOS PLAY POKER POKER GAME POKER ROOM ROULETTE ONLINE ROULETTE VIDEO POKER BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BLACKJACK CASINO GAMES CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO NET-CASINO INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE POKER ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY ROULETTE POKER GAME ROULETTE GAME VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE CASINO GAMES CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS FREE CASINOS ON-LINE-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY POKER PLAY ROULETTE POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS GAME SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINOS ONLINE CASINOS ONLINE-CASINO-GAMBLING ONLINE CRAPS ONLINE POKER PLAY SLOTS SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO ONLINE-CASINO-GAMES INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE GAME SLOTS GAME SLOTS BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE CASINO GAMES CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO FREE CASINOS ONLINE-CASINO-NEWS INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY SLOTS POKER SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST CASINO BEST POKER BLACKJACK GAME CASINOS CRAPS ONLINE CRAPS ONLINE-CASINO ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE SLOTS PLAY CASINOS POKER ONLINE POKER ROOM SLOTS GAME SLOTS ONLINE BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO ONLINE-CASINOS INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY POKER PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE SLOTS GAME VIDEO POKER BEST POKER BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS PARTY-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY POKER POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM SLOTS GAME BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS FREE CASINOS POKER-TABLES INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY SLOTS POKER SLOTS GAME SLOTS VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BLACKJACK CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET POKER ONLINE BLACKJACK ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROOM ROULETTE SLOTS GAME SLOTS BEST BLACKJACK BEST SLOTS BLACKJACK GAME ROULETTE ONLINE CASINOS ONLINE POKER PLAY BLACKJACK PLAY ROULETTE POKER GAME POKER ROOM ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST SLOTS CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINOS CRAPS GAME FREE CASINO RULES-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE SLOTS GAME BEST CASINO BEST CASINOS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE CASINO CASINOS ONLINE FREE CASINO FREE CASINOS SPORTS-GAMBLING INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY POKER PLAY SLOTS POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE

SLOTS
Personal tools