DADIU

From ImageWiki

Revision as of 10:12, 4 January 2006 by Admin (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

National Academy of Digital, Interactive Entertainment (det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning, DADIU)

The purpose of DADIU is to promote research and development within the area, to be a core contact for the interactive entertainment industry, and most importantly to create a number of educations targeting the computer games industry. A joint language and a joint understanding of what computer games should be developed, and the students from the various educations should meet and together produce a game in a simulated reality.

DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU)

Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark�s Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.

Samarbejdet mellem DADIU og institutionerne foreg�r ved, at institutionerne indf�rer en spillinie, at de studerende gennemf�rer et f�llespensum, samt at de studerende deltager i 2 p� forh�nd fastlagte f�llesprojekter kaldet f�llesproduktioner. F�llespensum er beskrevet i vedlagte beskrivelse fra DADIU. F�llespensum udbydes af de enkelte samarbejdende institutioner, eller kan organiseres lokalt. F�llesproduktionerne har til form�l at tr�ne deres fagspecifikke f�rdigheder samt at styrke de studerendes evner til at arbejde sammen p� tv�rs af faggr�nser i et milj�, der minder om spiludviklingsmilj�er. Projektforl�bene er lagt som forl�b p� 2 gange 1 m�ned, hvor de studerende hver gang producerer 1 spil i grupper p� ca. 12 personer sammensat efter et fast m�nster af personer p� tv�rs af institutionerne og efter en fast opgave. Da der her er tale om gruppearbejde vil frafald ikke kunne tolereres.

Game Track (Spillinie) at DIKU

Vi foresl�r, at spillinien bliver udbudt som en kandidat uddannelse, dvs.\ for 4.\ og 5.\ studie�r. F�llespensum vil for datalogernes vedkommende best�r af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS), Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger ikke beh�ver at gennemg�r Datalogi A og B. Det giver et f�llespensum p� ialt 12 ECTS for datalogistuderende. I �jeblikket udbyder institutionerne f�lleskurserne i december og januar p� 4.\ �r. Da fakultetet �nsker enheder af 7.5 ECTS foresl�r vi, at udfylde de sidste 3 ECTS med et opf�lgningsprojekt, hvor de studerende s�tter sig ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source fra Valvesoftware.com (Source). F�llesproduktionerne ligger p� 4.\ og 5.\ �r i marts m�ned. Det eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til f�llesprojekterne er den afleverede produktion, og vi foresl�r derfor, at f�rste projekt p� 7.5 ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, s�ledes at det g�r det ud for et speciale. Det betyder, at spillinien yderligere har 15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til r�dighed.

Vores overordnede princip i design af linie har det v�ret, at designe et forl�b, som beror p� kurser, der allerede eksisterer, og som derfor forventes at eksistere i flere �r ud i fremtiden. Vi er dermed kommet frem til f�lgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,

  • Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
  • Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)

og desuden mindst 3 af de f�lgende kurser,

  • Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
  • Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til distribuerede systemer (Blok 1B, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til optimering og operationsanalyse (Blok 2B, 7.5 ECTS)
  • Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
  • Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Videreg�ende overs�tterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)

Udover de ovenn�vnte kurser vil der l�bende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens (AI), Dom�nespecifikke sprog.

Et forl�b kunne v�re, som givet nedenfor:

Blok Skema Beskrivelse ikke-skriftlige skriftlige
1 A Introduktion til grafik 7.5
B Introduktion til distribuerede systemer 7.5
C Logic in Computer Science 7.5
2 B Game Animation 7.5
2-3 ABC F�llespensum 12
2-3 ABC DIKU opf�lgning 3
3-4 ABC F�llesprojekt 7.5
3-4 ABC DIKU opf�lgning 7.5
5 A Animation 7.5
B Introduktion til optimering 7.5
C Menneske-Datamaskine Interaktion 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
6 B Videreg�ende overs�tterteknik 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
7 ABC F�llesprojekt 7.5
8 ABC DIKU opf�lgning / Speciale 15
Ialt 60 60

Bem�rk at vi har numereret blokkene fortl�bende, s�ledes at blok 5 alts� er blok 1 p� 2. kandidat�r. Da alle kurser, som ligger i f�rste blok, ogs� er bachelor kurser, vil der for de fleste studerende v�re mulighed for, at kunne tage yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.

Da der er begr�nset optag p� DADIUs f�llesprojekter, vil der v�re separat optag, som vil v�re baseret p� den gennemsnitlige bachelor karakter.

Intensivkursus i computerspiludvikling

F�llespensum kan opn�s ved at f�lge overbygningskurset arrangeret af Afd. for Film- og Medievidenskab i samarbejde med Det Danske Akademi for Digital Interaktiv underholdning. I 2006 afholdes kurset p� Film- og Medievidenskab, KUA, lokale XXX. Forel�sningerne i Visuelt Design I-III, samt Spildesign III og Produktionsmetodik II foreg�r dog p� Danmarks Designskole, og med Kjetil Sandvik og Gunnar Wille Kurset som kursusansvarlige. Programmet for for�r 2006 findes File:DADIUsemesterplanF06.pdf.


Sporring 10:40, 4 Jan 2006 (CET)

Personal tools