DADIU

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen ([http://www.diku.dk DIKU]))
Line 4: Line 4:
=== DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen ([http://www.diku.dk DIKU]) ===
=== DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen ([http://www.diku.dk DIKU]) ===
-
Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.
+
Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.
Samarbejdet
Samarbejdet
-
mellem DADIU og institutionerne ved, at institutionerne
+
mellem DADIU og institutionerne foregår ved, at institutionerne
-
en spillinie, at de studerende et ,
+
indfører en spillinie, at de studerende gennemfører et fællespensum,
-
samt at de studerende deltager i 2 fastlagte
+
samt at de studerende deltager i 2 på forhånd fastlagte
-
kaldet er beskrevet
+
fællesprojekter kaldet fællesproduktionerFællespensum er beskrevet
-
i vedlagte beskrivelse fra DADIU.  udbydes af de enkelte
+
i vedlagte beskrivelse fra DADIU.  Fællespensum udbydes af de enkelte
samarbejdende institutioner, eller kan organiseres lokalt.
samarbejdende institutioner, eller kan organiseres lokalt.
-
har til at deres fagspecifikke
+
Fællesproduktionerne har til formål at træne deres fagspecifikke
-
samt at styrke de studerendes evner til at arbejde sammen
+
færdigheder samt at styrke de studerendes evner til at arbejde sammen
-
af i et , der minder om
+
på tværs af faggrænser i et miljø, der minder om
-
er lagt som 2 gange
+
spiludviklingsmiljøerProjektforløbene er lagt som forløb på 2 gange
-
1 , hvor de studerende hver gang producerer 1 spil i grupper
+
1 måned, hvor de studerende hver gang producerer 1 spil i grupper
-
ca. 12 personer sammensat efter et fast af personer
+
ca. 12 personer sammensat efter et fast mønster af personer på tværs
af institutionerne og efter en fast opgave.  Da der her er tale om
af institutionerne og efter en fast opgave.  Da der her er tale om
gruppearbejde vil frafald ikke kunne tolereres.
gruppearbejde vil frafald ikke kunne tolereres.

Revision as of 16:20, 12 January 2006

Personal tools