DADIU

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Optage på Fællesproduktionerne)
Line 183: Line 183:
Kurset som kursusansvarlige.  Programmet for forår 2006 findes [[media:DADIUsemesterplanF06.pdf]].
Kurset som kursusansvarlige.  Programmet for forår 2006 findes [[media:DADIUsemesterplanF06.pdf]].
-
=== Optage på Fællesproduktionerne ===
+
=== Optag på Fællesproduktionerne ===
Fællesproduktionerne er fuldtidsarbejde i 1 måned, og da man skal arbejde sammen i en på forhånd specificeret gruppe, hvor frafald under forløbet ikke kan accepteres, da det vil sabotere projektforløbet.  DADIU har derfor indført seperat optag på fællesproduktionerne, og optagsproceduren for produktion 1 på første år, må i det lys ses som den vigtige, idet har man allerede deltaget med succes på produktion 1, er det en formsag at blive optaget på produktion 2 på andet år.
Fællesproduktionerne er fuldtidsarbejde i 1 måned, og da man skal arbejde sammen i en på forhånd specificeret gruppe, hvor frafald under forløbet ikke kan accepteres, da det vil sabotere projektforløbet.  DADIU har derfor indført seperat optag på fællesproduktionerne, og optagsproceduren for produktion 1 på første år, må i det lys ses som den vigtige, idet har man allerede deltaget med succes på produktion 1, er det en formsag at blive optaget på produktion 2 på andet år.

Revision as of 11:00, 13 January 2006

Contents

The Danish National Academy of Digital, Interactive Entertainment (det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning, DADIU)

The purpose of DADIU is to promote research and development within the area, to be a core contact for the interactive entertainment industry, and most importantly to create a number of educations targeting the computer games industry. A joint language and a joint understanding of what computer games should be developed, and the students from the various educations should meet and together produce a game in a simulated reality.

DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU)

Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.

Samarbejdet mellem DADIU og institutionerne foregår ved, at institutionerne indfører en spillinie, at de studerende gennemfører et fællespensum, samt at de studerende deltager i 2 på forhånd fastlagte fællesprojekter kaldet fællesproduktioner. Fællespensum er beskrevet i vedlagte beskrivelse fra DADIU. Fællespensum udbydes af de enkelte samarbejdende institutioner, eller kan organiseres lokalt. Fællesproduktionerne har til formål at træne deres fagspecifikke færdigheder samt at styrke de studerendes evner til at arbejde sammen på tværs af faggrænser i et miljø, der minder om spiludviklingsmiljøer. Projektforløbene er lagt som forløb på 2 gange 1 måned, hvor de studerende hver gang producerer 1 spil i grupper på ca. 12 personer sammensat efter et fast mønster af personer på tværs af institutionerne og efter en fast opgave. Da der her er tale om gruppearbejde vil frafald ikke kunne tolereres.

Game Track (Spillinie) at DIKU

Spillinien er en kandidat uddannelse, dvs. for 4. og 5. studieår. Fællespensum vil for datalogernes vedkommende består af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS), Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger ikke behøver at gennemgå Datalogi A og B. Det giver et fællespensum på ialt 12 ECTS for datalogistuderende. I øjeblikket udbyder institutionerne fælleskurserne i december og januar på 4. år. Da fakultetet ønsker enheder af 7.5 ECTS foreslår vi, at udfylde de sidste 3 ECTS med et opfølgningsprojekt, hvor de studerende søtter sig ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source fra Valvesoftware.com (Source). Fællesproduktionerne ligger på 4. og 5. år i marts måned. Det eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fællesprojekterne er den afleverede produktion, og vi foreslår derfor, at første projekt på 7.5 ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, således at det gør det ud for et speciale. Det betyder, at spillinien yderligere har 15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rådighed.

Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe et forløb, som beror på kurser, der allerede eksisterer, og som derfor forventes at eksistere i flere år ud i fremtiden. Vi er dermed kommet frem til følgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,

  • Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
  • Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)

og desuden mindst 3 af de følgende kurser,

  • Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
  • Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til distribuerede systemer (Blok 1B, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til optimering og operationsanalyse (Blok 2B, 7.5 ECTS)
  • Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
  • Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Videregående oversætterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)

Udover de ovennævnte kurser vil der løbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens (AI), Domænespecifikke sprog.

Et forløb kunne være, som givet nedenfor:

Blok Skema Beskrivelse ikke-skriftlige skriftlige
1 A Introduktion til grafik 7.5
B Introduktion til distribuerede systemer 7.5
C Logic in Computer Science 7.5
2 B Game Animation 7.5
2-3 ABC Fællespensum 12
2-3 ABC DIKU opfølgning 3
3-4 ABC Fællesprojekt 7.5
3-4 ABC DIKU opfølgning 7.5
5 A Animation 7.5
B Introduktion til optimering 7.5
C Menneske-Datamaskine Interaktion 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
6 B Videregående oversætterteknik 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
7 ABC Fællesprojekt 7.5
8 ABC DIKU opfølgning / Speciale 15
Ialt 60 60

Bemærk at vi har numereret blokkene fortløbende, således at blok 5 altså er blok 1 på 2. kandidatår. Da alle kurser, som ligger i første blok, også er bachelor kurser, vil der for de fleste studerende være mulighed for, at kunne tage yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.

Da der er begrænset optag på DADIUs fællesprojekter, vil der være separat optag, som vil være baseret på den gennemsnitlige bachelor karakter.

Intensivkursus i computerspiludvikling

Fællespensum kan opnås ved at følge overbygningskurset arrangeret af Afd. for Film- og Medievidenskab i samarbejde med Det Danske Akademi for Digital Interaktiv underholdning. I 2006 afholdes kurset på Film- og Medievidenskab, KUA, lokale XXX. Forelæsningerne i Visuelt Design I-III, samt Spildesign III og Produktionsmetodik II foregår dog på Danmarks Designskole, og med Kjetil Sandvik og Gunnar Wille Kurset som kursusansvarlige. Programmet for forår 2006 findes media:DADIUsemesterplanF06.pdf.

Optag på Fællesproduktionerne

Fællesproduktionerne er fuldtidsarbejde i 1 måned, og da man skal arbejde sammen i en på forhånd specificeret gruppe, hvor frafald under forløbet ikke kan accepteres, da det vil sabotere projektforløbet. DADIU har derfor indført seperat optag på fællesproduktionerne, og optagsproceduren for produktion 1 på første år, må i det lys ses som den vigtige, idet har man allerede deltaget med succes på produktion 1, er det en formsag at blive optaget på produktion 2 på andet år.

Ansøgningsskema for produktion 1 findes her:

How to Find Out More

To find out more about the Game Track at DIKU you can

Sidste nyt: 2006/01/06

Aalborg Universitet har ikke fået nær så mange tilmeldinger, som håbet, og der er derfor ekstra pladser på marts produktionen. Hvis der er nogen, som ikke nåede tilmeldingen, så er der stadig nogle pladser.

Derudover, så er der åbent for at deltage på fælles kurset: media:DADIUsemesterplanF06.pdf. Lad mig minde om, at det er en betingelse for at opnå spil-diplomet, at fællespensum er bestået. Jeg vil meget gerne have en tilbagemelding fra dem af jer, som har tænkt sig at fælge det, så DADIUs administration kan sørge for et passende antal kopier af tekstmaterialet.

Der er endnu ikke noget nyt om vores maskiner. De burde være lige pæ trapperne.Sporring 12:16, 6 Jan 2006 (CET)

Personal tools