DADIU

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Intensivkursus i computerspiludvikling)
 
(35 intermediate revisions not shown)
Line 4: Line 4:
=== DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen ([http://www.diku.dk DIKU]) ===
=== DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen ([http://www.diku.dk DIKU]) ===
 +
 +
''Please note, as of September 2010, this track is replaced by the Digital Interactive Entertainment (DIE) profile of the [http://kandidat.datalogi.ku.dk/uddannelsen/studieordninger Master Program in Computer Science].''
 +
Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.
Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.
-
Samarbejdet
+
The collaboration between DADIU and the institutions is organized as follows:  Each institution creates a game-track, the students complete the joint curriculum (f?llespensum/intensivkursus), and the students complete the two joint projects (f?llesproduktioner)The purpose of the joint curriculum is to familiarize the students with the language and techniques of the participating partners, and it is either taught by the individual institutions or in collaborations between the institutionsThe purpose of the joint projects is to imitate a game-programming environment in order to train the students in their specific skills and in collaboration with partners from the participating institutions.   The duration of each project is one month, and each project is to solve a specific game-programming task in an interdisciplinary group of approximately 12 person, determined by DADIU after a fixed schemaDrop outs will not be tollerated!
-
mellem DADIU og institutionerne foregår ved, at institutionerne
+
-
indfører en spillinie, at de studerende gennemfører et fællespensum,
+
-
samt at de studerende deltager i 2 på forhånd fastlagte
+
-
fællesprojekter kaldet fællesproduktionerFællespensum er beskrevet
+
-
i vedlagte beskrivelse fra DADIUFællespensum udbydes af de enkelte
+
-
samarbejdende institutioner, eller kan organiseres lokalt.
+
-
Fællesproduktionerne har til formål at træne deres fagspecifikke
+
-
færdigheder samt at styrke de studerendes evner til at arbejde sammen
+
-
på tværs af faggrænser i et miljø, der minder om
+
-
spiludviklingsmiljøer.  Projektforløbene er lagt som forløb på 2 gange
+
-
1 måned, hvor de studerende hver gang producerer 1 spil i grupper på
+
-
ca. 12 personer sammensat efter et fast mønster af personer på tværs
+
-
af institutionerne og efter en fast opgaveDa der her er tale om
+
-
gruppearbejde vil frafald ikke kunne tolereres.
+
=== Game Track (Spillinie) at DIKU ===  
=== Game Track (Spillinie) at DIKU ===  
-
Spillinien er en kandidat uddannelse,
+
Game Track (Spillinien) is a Post-Graduate education (kandidat uddannelse), i.e. for the 4th og 5th yearThe Game Track consists of a Joint Curriculum, two Joint Productions, and a number of graduate courses at DIKU.
-
dvs. for 4. og 5. studieårFællespensum vil for datalogernes
+
 
-
vedkommende består af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS),
+
==== Joint Curriculum ====
-
Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger
+
The joint curriculum (f?llespensum) will for the Computer Scientist students consist of Gamedesign, Graphical Design (Grafisk design), Animation, and Production methods (Produktionsmetodik).  Computer Science students does not need Computer Science A and B (Datalogi A og B)Instead the students are asked to complete a written assignment of their own choice, such as produce a Design Document for a game of their own, or implementation of a game in a game engingeDepending on the size of this assignement, the student is credited either 7.5 ECTS or 15 ECTS (ikke-skriftlige ects) for the Joint Curriculum.
-
ikke behøver at gennemgå Datalogi A og B.  Det giver et fællespensum
+
 
-
på ialt 12 ECTS for datalogistuderendeI øjeblikket udbyder
+
The Joint Curriculum is offered at Department of Film and Media (Afd. for Film- og Medievidenskab) in collaboration with DADIU. Course responsibles are Kjetil Sandvik og Gunnar Wille
-
institutionerne fælleskurserne i december og januar på 4. årDa
+
Kurset som kursusansvarligeThe program for 2006 was [[media:DADIUsemesterplanF06.pdf]].  The 2007 program will be announce in the fall of 2006.
-
fakultetet ønsker enheder af 7.5 ECTS foreslår vi, at udfylde de
+
 
-
sidste 3 ECTS med et opfølgningsprojekt, hvor de studerende søtter sig
+
==== Joint Productions ====
-
ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source'' fra
+
The Joint Productions are are placed on the 4th and 5th year in  May and Marts respectively. At the completion of a joint production, the students receive an oral evaluation by leading expert from the industry, and to achieve study credit at DIKU, the students must make a report documenting the computer science contribution and extensions for the production.  The first production in May including the report is credited with a total of 15 ECTS (skriftlige ects), and the second production in Marts is considered as part of a Master Thesis, hence credited as a minimum of 30 ECTS (skriftlige ects).
-
Valvesoftware.com
+
 
-
([http://www.valvesoftware.com/SOURCE_InfoSheet.pdf Source]).
+
A joint production is a fulltime project of 1 month of durations for most parts, and for the leading team possibly including the lead programmer, this also includes a some pre-production. The production is a team effort for a specified group, and it is strongly discouraged that team members drop-out during the production, since this would sabotage the team effort. One of my friends recommended me to order [http://www.essaysprofessors.com custom writing] on EssaysProfessors.Com. To tell you the truth, I have never regretted my decision. The writers are real professionals and know how to write impressive work full of knowledgeable informationFor that reasone does DADIU reserve the right to reject students, and all students has to apply for the joint productionsThe applications forms and deadlines are found at:
-
Fællesproduktionerne ligger på 4. og 5. år i marts månedDet
+
-
eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fællesprojekterne er den
+
-
afleverede produktion, og vi foreslår derfor, at første projekt på 7.5
+
-
ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og
+
-
ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, således at det
+
-
gør det ud for et specialeDet betyder, at spillinien yderligere har
+
-
15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rådighed.
+
-
Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe
+
*http://www.dadiu.dk/studerende/studerende.htm
-
et forløb, som beror på kurser, der allerede eksisterer, og som derfor
+
-
forventes at eksistere i flere år ud i fremtiden.  Vi er dermed kommet
+
-
frem til følgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,
+
-
* Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
+
-
* Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)
+
-
og desuden mindst 3 af de følgende kurser,
+
and for DIKU students, they should be handed in to the responsible person, for the time being: Jon Sporring.
-
* Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
+
-
* Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
+
-
* Introduktion til distribuerede systemer (Blok 1B, 7.5 ECTS)
+
-
* Introduktion til optimering og operationsanalyse (Blok 2B, 7.5 ECTS)
+
-
* Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
+
-
* Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
+
-
* Videregående oversætterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)
+
-
Udover de ovennævnte kurser vil der løbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens
+
==== Mandatory and Supplementary Courses for DIKU Students ====
-
(AI), Domænespecifikke sprog.
+
The Game Track is multidisciplinary, and a number of Computer Science courses are offered as part of the Game track at DIKU. These are separated into mandatory and supplementary courses. The student must take the following cources:
 +
* Introduction to Computer Graphics (Introduktion til Grafik) (Blok 1A, 7.5 ECTS)
 +
* Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)
 +
and at least 3 of the following courses,
 +
* Multibody Animation/Deformable Objects (Blok 3B, 7.5 ECTS)
 +
* Human Computer Interaction (Menneske-Datamaskine Interaktion) (Blok 1C, 7.5 ECTS)
 +
* Introduction to distributed systems (Introduktion til distribuerede systemer) (Blok 1B, 7.5 ECTS)
 +
* Introduction to optimisation and operationanalysis (Introduktion til optimering og operationsanalyse) (Blok 2B, 7.5 ECTS)
 +
* Algorithmic geometry (Algoritmisk geometri) (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
 +
* Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
 +
* Advance compiler theory (Videreg?ende overs?tterteknik) (Blok 3B?, 7.5ECTS)
 +
Other courses will also be relevant for the Game Track, see DIKUs list of courses.
-
Et forløb kunne være, som givet nedenfor:
+
A Post Graduate (Kandidatgrad) on the Game Track could look like:
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center
-
| Blok
+
| Quarter
-
| Skema
+
| Schedule
-
| Beskrivelse
+
| Description
-
| ikke-skriftlige
+
| oral kredit (ikke-skriftlige)
-
| skriftlige
+
| written kredit (skriftlige)
|-
|-
| 1
| 1
| A
| A
-
| Introduktion til grafik
+
| Introduction to computer graphics
| 7.5
| 7.5
|
|
Line 78: Line 59:
|
|
| B  
| B  
-
| Introduktion til distribuerede systemer
+
| Introduction to distributed systems
-
| 7.5
+
-
|
+
-
|-
+
-
|
+
-
| C
+
-
| Logic in Computer Science 
+
| 7.5  
| 7.5  
|  
|  
Line 94: Line 69:
|  
|  
|-
|-
-
| 2-3
 
-
| ABC
 
-
| Fællespensum
 
-
| 12
 
|  
|  
 +
| -
 +
| Some Written Project
 +
|
 +
| 7.5
|-
|-
-
| 2-3
+
| 3  
-
| ABC
+
| B
-
| DIKU opfølgning
+
| Multibody Animation/Deformable Objects
-
| 3
+
| 7.5
|  
|  
|-
|-
-
| 3-4
+
|
-
| ABC
+
| February
-
| Fællesprojekt
+
| Joint Curriculum
-
|  
+
| 7.5
| 7.5
 +
|
|-
|-
-
| 3-4  
+
| 4  
-
| ABC
+
| May
-
| DIKU opfølgning
+
| Joint Project 1
|  
|  
| 7.5
| 7.5
|-
|-
-
| 5
 
-
| A
 
-
| Animation
 
-
| 7.5
 
|  
|  
 +
| -
 +
| Joint Project 1, DIKU Report
 +
|
 +
| 15-7.5=7.5
|-
|-
-
|
+
| 5
| B  
| B  
-
| Introduktion til optimering
+
| Introduction til optimization
| 7.5  
| 7.5  
|  
|  
Line 132: Line 107:
|
|
| C  
| C  
-
| Menneske-Datamaskine Interaktion  
+
| Human-Computer Interaktion  
| 7.5  
| 7.5  
|  
|  
|-
|-
-
|
+
| 6
-
| ABC
+
| -
-
| Skriftligt projekt
+
| Some Written project
|  
|  
| 7.5
| 7.5
|-
|-
-
| 6
+
|  
| B  
| B  
-
| Videregående oversætterteknik
+
| Advanced compiler theory
| 7.5  
| 7.5  
|  
|  
-
|-
 
-
|
 
-
| ABC
 
-
| Skriftligt projekt
 
-
|
 
-
| 7.5
 
|-
|-
| 7  
| 7  
-
| ABC
+
| March
-
| Fællesprojekt
+
| Joint Project 2
|  
|  
| 7.5
| 7.5
|-
|-
-
| 8  
+
| 7 8  
-
| ABC
+
| -
-
| DIKU opfølgning / Speciale
+
| Joint Project 2, DIKU Master Thesis
|  
|  
-
| 15
+
| 30-7.5=22.5
|-
|-
! colspan="3" | Ialt
! colspan="3" | Ialt
Line 172: Line 141:
|}
|}
-
Bemærk at vi har numereret blokkene fortløbende, således at blok 5 altså er blok 1 på 2. kandidatårDa alle kurser, som ligger i første blok, også er bachelor kurser, vil
+
Notice, the quarters have been enumerated such that quarter 1 on 4th year is called quarter 1, while on the 5th year it is called quarter 5Further, some of the courses are offered both as 3rd year bachelor course and 4th year graduate course.  Courses aquired as part of the bachelor will make room for extra activities on the graduate level.
-
der for de fleste studerende være mulighed for, at kunne tage
+
-
yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.
+
-
Da der er begrænset optag på DADIUs fællesprojekter, vil der være separat optag, som vil være baseret på den gennemsnitlige bachelor karakter.
+
There will be a limited number of students that will be admissed to the Joint Production for practical reasons, which implies an actual application roundAll students are however welcome to take part in the Game Track, and students that have not been able to participate on the Joint Production will be allowed to make similar, written projects instead. Conversely, students admitted to Joint Project 1, is automatically assumed to continue to Project 2 and assigned the same team as in Project 1Drop out during the projects and in between is therefore strongly discouraged.
-
 
+
-
=== Intensivkursus i computerspiludvikling ===
+
-
Fællespensum kan opnås ved at følge overbygningskurset arrangeret af
+
-
Afd. for Film- og Medievidenskab i samarbejde med Det Danske Akademi for Digital Interaktiv underholdningI 2006 afholdes kurset på Film- og Medievidenskab, KUA, lokale XXX. Forelæsningerne i Visuelt Design I-III, samt Spildesign III og Produktionsmetodik II foregår dog på Danmarks Designskole, og med Kjetil Sandvik og Gunnar Wille
+
-
Kurset som kursusansvarligeProgrammet for forår 2006 findes [[media:DADIUsemesterplanF06.pdf]].
+
=== How to Find Out More ===
=== How to Find Out More ===
To find out more about the Game Track at DIKU you can
To find out more about the Game Track at DIKU you can
-
* Take a look at the DADIU at DIKU Bulletin Board (http://image.diku.dk/phpBB2/)
+
* Take a look at the DADIU Forum (http://, there is a mail-list, mailto:spil@diku.dk, on which we announce very urgent matters.  Local users may join the list using http://miming.diku.dk/mailman/listinfo/spil.
-
* Take a look at the DADIU Bullitin Board (http://image.diku.dk/DADIUBB/)
+
* Talk to some of your fellow students, there are probably some of them already on the Game Track
* Talk to some of your fellow students, there are probably some of them already on the Game Track
* Contact the teachers Kenny Erleben (mailto:kenny@diku.dk), Jon Sporring (mailto:sporring@diku.dk) or Knud Henriksen (mailto:kaiip@diku.dk)
* Contact the teachers Kenny Erleben (mailto:kenny@diku.dk), Jon Sporring (mailto:sporring@diku.dk) or Knud Henriksen (mailto:kaiip@diku.dk)
-
=== Sidste nyt: 2006/01/06 ===
+
=== News ===
-
+
* 2007/10/23
-
+
*; Application deadline for Joint Production 1, is November 6Please find application forms at:
-
nogle pladser.
+
*;* http://image.diku.dk/mediawiki/images/3/32/Ansoegningsskema-maj2008.pdf
-
 
+
* 2006/10/26
-
at
+
*; Application deadline for Joint Production 1, is November 6Please find application forms at:
-
kurset: [[media:DADIUsemesterplanF06.pdf]]. -diplomet,
+
*;* http://, 26 October 2006 (CEST)
-
. Jeg vil meget gerne have en tilbagemelding fra
+
-
+
-
for et passende antal kopier af tekstmaterialet.
+
-
 
+
-
Der er endnu ikke noget nyt om vores maskiner
+
-
trapperne.
+
-
 
+
-
 
+
-
----
+
-
[[User:Sporring|Sporring]] 12:16, 6 Jan 2006 (CET)
+

Latest revision as of 13:01, 27 December 2011

Contents

The Danish National Academy of Digital, Interactive Entertainment (det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning, DADIU)

The purpose of DADIU is to promote research and development within the area, to be a core contact for the interactive entertainment industry, and most importantly to create a number of educations targeting the computer games industry. A joint language and a joint understanding of what computer games should be developed, and the students from the various educations should meet and together produce a game in a simulated reality.

DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU)

Please note, as of September 2010, this track is replaced by the Digital Interactive Entertainment (DIE) profile of the Master Program in Computer Science.

Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.

The collaboration between DADIU and the institutions is organized as follows: Each institution creates a game-track, the students complete the joint curriculum (f?llespensum/intensivkursus), and the students complete the two joint projects (f?llesproduktioner). The purpose of the joint curriculum is to familiarize the students with the language and techniques of the participating partners, and it is either taught by the individual institutions or in collaborations between the institutions. The purpose of the joint projects is to imitate a game-programming environment in order to train the students in their specific skills and in collaboration with partners from the participating institutions. The duration of each project is one month, and each project is to solve a specific game-programming task in an interdisciplinary group of approximately 12 person, determined by DADIU after a fixed schema. Drop outs will not be tollerated!

Game Track (Spillinie) at DIKU

Game Track (Spillinien) is a Post-Graduate education (kandidat uddannelse), i.e. for the 4th og 5th year. The Game Track consists of a Joint Curriculum, two Joint Productions, and a number of graduate courses at DIKU.

Joint Curriculum

The joint curriculum (f?llespensum) will for the Computer Scientist students consist of Gamedesign, Graphical Design (Grafisk design), Animation, and Production methods (Produktionsmetodik). Computer Science students does not need Computer Science A and B (Datalogi A og B). Instead the students are asked to complete a written assignment of their own choice, such as produce a Design Document for a game of their own, or implementation of a game in a game enginge. Depending on the size of this assignement, the student is credited either 7.5 ECTS or 15 ECTS (ikke-skriftlige ects) for the Joint Curriculum.

The Joint Curriculum is offered at Department of Film and Media (Afd. for Film- og Medievidenskab) in collaboration with DADIU. Course responsibles are Kjetil Sandvik og Gunnar Wille Kurset som kursusansvarlige. The program for 2006 was media:DADIUsemesterplanF06.pdf. The 2007 program will be announce in the fall of 2006.

Joint Productions

The Joint Productions are are placed on the 4th and 5th year in May and Marts respectively. At the completion of a joint production, the students receive an oral evaluation by leading expert from the industry, and to achieve study credit at DIKU, the students must make a report documenting the computer science contribution and extensions for the production. The first production in May including the report is credited with a total of 15 ECTS (skriftlige ects), and the second production in Marts is considered as part of a Master Thesis, hence credited as a minimum of 30 ECTS (skriftlige ects).

A joint production is a fulltime project of 1 month of durations for most parts, and for the leading team possibly including the lead programmer, this also includes a some pre-production. The production is a team effort for a specified group, and it is strongly discouraged that team members drop-out during the production, since this would sabotage the team effort. One of my friends recommended me to order custom writing on EssaysProfessors.Com. To tell you the truth, I have never regretted my decision. The writers are real professionals and know how to write impressive work full of knowledgeable information. For that reasone does DADIU reserve the right to reject students, and all students has to apply for the joint productions. The applications forms and deadlines are found at:

and for DIKU students, they should be handed in to the responsible person, for the time being: Jon Sporring.

Mandatory and Supplementary Courses for DIKU Students

The Game Track is multidisciplinary, and a number of Computer Science courses are offered as part of the Game track at DIKU. These are separated into mandatory and supplementary courses. The student must take the following cources:

  • Introduction to Computer Graphics (Introduktion til Grafik) (Blok 1A, 7.5 ECTS)
  • Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)

and at least 3 of the following courses,

  • Multibody Animation/Deformable Objects (Blok 3B, 7.5 ECTS)
  • Human Computer Interaction (Menneske-Datamaskine Interaktion) (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Introduction to distributed systems (Introduktion til distribuerede systemer) (Blok 1B, 7.5 ECTS)
  • Introduction to optimisation and operationanalysis (Introduktion til optimering og operationsanalyse) (Blok 2B, 7.5 ECTS)
  • Algorithmic geometry (Algoritmisk geometri) (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
  • Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Advance compiler theory (Videreg?ende overs?tterteknik) (Blok 3B?, 7.5ECTS)

Other courses will also be relevant for the Game Track, see DIKUs list of courses.

A Post Graduate (Kandidatgrad) on the Game Track could look like:

Quarter Schedule Description oral kredit (ikke-skriftlige) written kredit (skriftlige)
1 A Introduction to computer graphics 7.5
B Introduction to distributed systems 7.5
2 B Game Animation 7.5
- Some Written Project 7.5
3 B Multibody Animation/Deformable Objects 7.5
February Joint Curriculum 7.5
4 May Joint Project 1 7.5
- Joint Project 1, DIKU Report 15-7.5=7.5
5 B Introduction til optimization 7.5
C Human-Computer Interaktion 7.5
6 - Some Written project 7.5
B Advanced compiler theory 7.5
7 March Joint Project 2 7.5
7 8 - Joint Project 2, DIKU Master Thesis 30-7.5=22.5
Ialt 60 60

Notice, the quarters have been enumerated such that quarter 1 on 4th year is called quarter 1, while on the 5th year it is called quarter 5. Further, some of the courses are offered both as 3rd year bachelor course and 4th year graduate course. Courses aquired as part of the bachelor will make room for extra activities on the graduate level.

There will be a limited number of students that will be admissed to the Joint Production for practical reasons, which implies an actual application round. All students are however welcome to take part in the Game Track, and students that have not been able to participate on the Joint Production will be allowed to make similar, written projects instead. Conversely, students admitted to Joint Project 1, is automatically assumed to continue to Project 2 and assigned the same team as in Project 1. Drop out during the projects and in between is therefore strongly discouraged.

How to Find Out More

To find out more about the Game Track at DIKU you can

News

Personal tools