DADIU

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Reverted edit of Cams, changed back to last version by Sporring)
Line 6: Line 6:
Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.
Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.
-
The collaboration between DADIU and the institutions is organized as follows:  Each institution creates a game-track, the students complete the joint curriculum (fællespensum/intensivkursus), and the students complete the two joint projects (fællesproduktioner).  The purpose of the joint curriculum is to familiarize the students with the language and techniques of the participating partners, and it is either taught by the individual institutions or in collaborations between the institutions.  The purpose of the joint projects is to imitate a game-programming environment in order to train the students in their specific skills and in collaboration with partners from the participating institutions.    The duration of each project is one month, and each project is to solve a specific game-programming task in an interdisciplinary group of approximately 12 person, determined by DADIU after a fixed schema.  Drop outs will not be tollerated!
+
The collaboration between DADIU and the institutions is organized as follows:  Each institution creates a game-track, the students complete the joint curriculum (fllespensum/intensivkursus), and the students complete the two joint projects (fllesproduktioner).  The purpose of the joint curriculum is to familiarize the students with the language and techniques of the participating partners, and it is either taught by the individual institutions or in collaborations between the institutions.  The purpose of the joint projects is to imitate a game-programming environment in order to train the students in their specific skills and in collaboration with partners from the participating institutions.    The duration of each project is one month, and each project is to solve a specific game-programming task in an interdisciplinary group of approximately 12 person, determined by DADIU after a fixed schema.  Drop outs will not be tollerated!
=== Game Track (Spillinie) at DIKU ===  
=== Game Track (Spillinie) at DIKU ===  
-
Spillinien er en kandidat uddannelse,
+
Game Track (Spillinien) is a Post-Graduate education (kandidat uddannelse), i.e. for the 4th og 5th yearThe joint curriculum (fllespensum) will for the Computer Scientist students consist of Gamedesign, Graphical Design (Grafisk design), Animation, and Production methods (Produktionsmetodik).  Computer Science students does not need Computer Science A and B (Datalogi A og B)Instead the students are asked to complete a written assignment of their own choice, such as produce a Design Document for a game of their own, or implementation of a game in a game engingeDepending on the size of this assignement, the student is credited either 7.5 ECTS or 15 ECTS (ikke-skriftlige ects) for the Joint Curriculum.
-
dvs. for 4. og 5. studieårFællespensum vil for datalogernes
+
 
-
vedkommende består af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS),
+
The Joint Productions are are placed on the 4th and 5th year in  May and Marts respectively. At the completion of a joint production, the students receive an oral evaluation by leading expert from the industry, and to achieve study credit at DIKU, the students must make a report documenting the computer science contribution and extensions for the productionThe first production in Marts including the report is credited with a total of 15 ECTS (skriftlige ects), and the second production in May is considered as part of a Master Thesis, hence credited as a minimum of 30 ECTS (skriftlige ects).
-
Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger
+
-
ikke behøver at gennemgå Datalogi A og B.  Det giver et fællespensum
+
-
på ialt 12 ECTS for datalogistuderendeI øjeblikket udbyder
+
-
institutionerne fælleskurserne i december og januar på 4. år.  Da
+
-
fakultetet ønsker enheder af 7.5 ECTS foreslår vi, at udfylde de
+
-
sidste 3 ECTS med et opfølgningsprojekt, hvor de studerende søtter sig
+
-
ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source'' fra
+
-
Valvesoftware.com
+
-
([http://www.valvesoftware.com/SOURCE_InfoSheet.pdf Source]).
+
-
Fællesproduktionerne ligger på 4. og 5. år i marts måned.  Det
+
-
eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fællesprojekterne er den
+
-
afleverede produktion, og vi foreslår derfor, at første projekt på 7.5
+
-
ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og
+
-
ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, således at det
+
-
gør det ud for et specialeDet betyder, at spillinien yderligere har
+
-
15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rådighed.
+
Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe
Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe

Revision as of 09:06, 23 October 2006

Contents

The Danish National Academy of Digital, Interactive Entertainment (det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning, DADIU)

The purpose of DADIU is to promote research and development within the area, to be a core contact for the interactive entertainment industry, and most importantly to create a number of educations targeting the computer games industry. A joint language and a joint understanding of what computer games should be developed, and the students from the various educations should meet and together produce a game in a simulated reality.

DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU)

Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.

The collaboration between DADIU and the institutions is organized as follows: Each institution creates a game-track, the students complete the joint curriculum (f�llespensum/intensivkursus), and the students complete the two joint projects (f�llesproduktioner). The purpose of the joint curriculum is to familiarize the students with the language and techniques of the participating partners, and it is either taught by the individual institutions or in collaborations between the institutions. The purpose of the joint projects is to imitate a game-programming environment in order to train the students in their specific skills and in collaboration with partners from the participating institutions. The duration of each project is one month, and each project is to solve a specific game-programming task in an interdisciplinary group of approximately 12 person, determined by DADIU after a fixed schema. Drop outs will not be tollerated!

Game Track (Spillinie) at DIKU

Game Track (Spillinien) is a Post-Graduate education (kandidat uddannelse), i.e. for the 4th og 5th year. The joint curriculum (f�llespensum) will for the Computer Scientist students consist of Gamedesign, Graphical Design (Grafisk design), Animation, and Production methods (Produktionsmetodik). Computer Science students does not need Computer Science A and B (Datalogi A og B). Instead the students are asked to complete a written assignment of their own choice, such as produce a Design Document for a game of their own, or implementation of a game in a game enginge. Depending on the size of this assignement, the student is credited either 7.5 ECTS or 15 ECTS (ikke-skriftlige ects) for the Joint Curriculum.

The Joint Productions are are placed on the 4th and 5th year in May and Marts respectively. At the completion of a joint production, the students receive an oral evaluation by leading expert from the industry, and to achieve study credit at DIKU, the students must make a report documenting the computer science contribution and extensions for the production. The first production in Marts including the report is credited with a total of 15 ECTS (skriftlige ects), and the second production in May is considered as part of a Master Thesis, hence credited as a minimum of 30 ECTS (skriftlige ects).

Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe et forløb, som beror på kurser, der allerede eksisterer, og som derfor forventes at eksistere i flere år ud i fremtiden. Vi er dermed kommet frem til følgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,

  • Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
  • Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)

og desuden mindst 3 af de følgende kurser,

  • Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
  • Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til distribuerede systemer (Blok 1B, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til optimering og operationsanalyse (Blok 2B, 7.5 ECTS)
  • Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
  • Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Videregående oversætterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)

Udover de ovennævnte kurser vil der løbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens (AI), Domænespecifikke sprog.

Et forløb kunne være, som givet nedenfor:

Blok Skema Beskrivelse ikke-skriftlige skriftlige
1 A Introduktion til grafik 7.5
B Introduktion til distribuerede systemer 7.5
C Logic in Computer Science 7.5
2 B Game Animation 7.5
2-3 ABC Fællespensum 12
2-3 ABC DIKU opfølgning 3
3-4 ABC Fællesprojekt 7.5
3-4 ABC DIKU opfølgning 7.5
5 A Animation 7.5
B Introduktion til optimering 7.5
C Menneske-Datamaskine Interaktion 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
6 B Videregående oversætterteknik 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
7 ABC Fællesprojekt 7.5
8 ABC DIKU opfølgning / Speciale 15
Ialt 60 60

Bemærk at vi har numereret blokkene fortløbende, således at blok 5 altså er blok 1 på 2. kandidatår. Da alle kurser, som ligger i første blok, også er bachelor kurser, vil der for de fleste studerende være mulighed for, at kunne tage yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.

Da der er begrænset optag på DADIUs fællesprojekter, vil der være separat optag, som vil være baseret på den gennemsnitlige bachelor karakter.

Intensivkursus i computerspiludvikling

Fællespensum kan opnås ved at følge overbygningskurset arrangeret af Afd. for Film- og Medievidenskab i samarbejde med Det Danske Akademi for Digital Interaktiv underholdning. I 2006 afholdes kurset på Film- og Medievidenskab, KUA, lokale XXX. Forelæsningerne i Visuelt Design I-III, samt Spildesign III og Produktionsmetodik II foregår dog på Danmarks Designskole, og med Kjetil Sandvik og Gunnar Wille Kurset som kursusansvarlige. Programmet for forår 2006 findes media:DADIUsemesterplanF06.pdf.

Optag på Fællesproduktionerne

Fællesproduktionerne er fuldtidsarbejde i 1 måned, og da man skal arbejde sammen i en på forhånd specificeret gruppe, hvor frafald under forløbet ikke kan accepteres, da det vil sabotere projektforløbet. DADIU har derfor indført seperat optag på fællesproduktionerne, og optagsproceduren for produktion 1 på første år, må i det lys ses som den vigtige, idet har man allerede deltaget med succes på produktion 1, er det en formsag at blive optaget på produktion 2 på andet år.

Ansøgningsskema for produktion 1 findes her:

How to Find Out More

To find out more about the Game Track at DIKU you can

Sidste nyt: 2006/01/25

Der er åbent for at deltage på fælleskurset: media:DADIUsemesterplanF06.pdf (Ny udgave af 2006/01/25). Lad mig minde om, at det er en betingelse for at opnå spil-diplomet, at fællespensum er bestået. Vi mangler stadig at blive oplyst om hvilket lokale på KUA det foregår.

Vi har modtaget maskinerne, og de er ved at blive sat op. Image Lab II er ligeledes ved at blive indrettet. I skal have en billednøgle for at kunne bruge rummet. Nøglen kan I få det sædvanlige sted i S212.


Sporring 11:35, 25 January 2006 (CET)

Personal tools