DADIU

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen ([http://www.diku.dk DIKU]))
(Game Track (Spillinie) at DIKU)
Line 23: Line 23:
=== Game Track (Spillinie) at DIKU ===  
=== Game Track (Spillinie) at DIKU ===  
-
Vi foreslr, at spillinien bliver udbudt som en kandidat uddannelse,
+
Spillinien er en kandidat uddannelse,
-
dvs.\ for 4.\ og 5.\ studierFllespensum vil for datalogernes
+
dvs. for 4. og 5. studieårFællespensum vil for datalogernes
-
vedkommende bestr af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS),
+
vedkommende består af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS),
Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger
Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger
-
ikke behver at gennemgr Datalogi A og B.  Det giver et fllespensum
+
ikke behøver at gennemgå Datalogi A og B.  Det giver et fællespensum
-
p ialt 12 ECTS for datalogistuderende.  I jeblikket udbyder
+
ialt 12 ECTS for datalogistuderende.  I øjeblikket udbyder
-
institutionerne flleskurserne i december og januar p 4.\ r.  Da
+
institutionerne fælleskurserne i december og januar 4. år.  Da
-
fakultetet nsker enheder af 7.5 ECTS foreslr vi, at udfylde de
+
fakultetet ønsker enheder af 7.5 ECTS foreslår vi, at udfylde de
-
sidste 3 ECTS med et opflgningsprojekt, hvor de studerende stter sig
+
sidste 3 ECTS med et opfølgningsprojekt, hvor de studerende søtter sig
ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source'' fra
ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source'' fra
Valvesoftware.com
Valvesoftware.com
([http://www.valvesoftware.com/SOURCE_InfoSheet.pdf Source]).
([http://www.valvesoftware.com/SOURCE_InfoSheet.pdf Source]).
-
Fllesproduktionerne ligger p 4.\ og 5.\ r i marts mned.  Det
+
Fællesproduktionerne ligger 4. og 5. år i marts måned.  Det
-
eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fllesprojekterne er den
+
eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fællesprojekterne er den
-
afleverede produktion, og vi foreslr derfor, at frste projekt p 7.5
+
afleverede produktion, og vi foreslår derfor, at første projekt 7.5
ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og
ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og
-
ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, sledes at det
+
ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, således at det
-
gr det ud for et speciale.  Det betyder, at spillinien yderligere har
+
gør det ud for et speciale.  Det betyder, at spillinien yderligere har
-
15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rdighed.
+
15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rådighed.
-
Vores overordnede princip i design af linie har det vret, at designe
+
Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe
-
et forlb, som beror p kurser, der allerede eksisterer, og som derfor
+
et forløb, som beror kurser, der allerede eksisterer, og som derfor
-
forventes at eksistere i flere r ud i fremtiden.  Vi er dermed kommet
+
forventes at eksistere i flere år ud i fremtiden.  Vi er dermed kommet
-
frem til flgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,
+
frem til følgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,
* Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
* Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
* Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)
* Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)
-
og desuden mindst 3 af de flgende kurser,
+
og desuden mindst 3 af de følgende kurser,
* Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
* Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
* Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
* Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
Line 57: Line 57:
* Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
* Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
* Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
* Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
-
* Videregende overstterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)  
+
* Videregående oversætterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)  
-
Udover de ovennvnte kurser vil der lbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens
+
Udover de ovennævnte kurser vil der løbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens
-
(AI), Domnespecifikke sprog.
+
(AI), Domænespecifikke sprog.
-
Et forlb kunne vre, som givet nedenfor:
+
Et forløb kunne være, som givet nedenfor:
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center
| Blok
| Blok
Line 96: Line 96:
| 2-3  
| 2-3  
| ABC  
| ABC  
-
| Fllespensum
+
| Fællespensum
| 12  
| 12  
|  
|  
Line 102: Line 102:
| 2-3
| 2-3
| ABC  
| ABC  
-
| DIKU opflgning
+
| DIKU opfølgning
|  3  
|  3  
|  
|  
Line 108: Line 108:
| 3-4  
| 3-4  
| ABC  
| ABC  
-
| Fllesprojekt
+
| Fællesprojekt
|  
|  
| 7.5
| 7.5
Line 114: Line 114:
| 3-4  
| 3-4  
| ABC  
| ABC  
-
| DIKU opflgning
+
| DIKU opfølgning
|  
|  
| 7.5
| 7.5
Line 144: Line 144:
| 6  
| 6  
| B  
| B  
-
| Videregende overstterteknik
+
| Videregående oversætterteknik
| 7.5  
| 7.5  
|  
|  
Line 156: Line 156:
| 7  
| 7  
| ABC  
| ABC  
-
| Fllesprojekt
+
| Fællesprojekt
|  
|  
| 7.5
| 7.5
Line 162: Line 162:
| 8  
| 8  
| ABC  
| ABC  
-
| DIKU opflgning / Speciale  
+
| DIKU opfølgning / Speciale  
|  
|  
| 15
| 15
Line 172: Line 172:
|}
|}
-
Bemrk at vi har numereret blokkene fortlbende, sledes at blok 5 alts er blok 1 p 2. kandidatr.  Da alle kurser, som ligger i frste blok, ogs er bachelor kurser, vil
+
Bemærk at vi har numereret blokkene fortløbende, således at blok 5 altså er blok 1 2. kandidatår.  Da alle kurser, som ligger i første blok, også er bachelor kurser, vil
-
der for de fleste studerende vre mulighed for, at kunne tage
+
der for de fleste studerende være mulighed for, at kunne tage
yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.
yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.
-
Da der er begrnset optag p DADIUs fllesprojekter, vil der vre separat optag, som vil vre baseret p den gennemsnitlige bachelor karakter.
+
Da der er begrænset optag DADIUs fællesprojekter, vil der være separat optag, som vil være baseret den gennemsnitlige bachelor karakter.
=== Intensivkursus i computerspiludvikling ===
=== Intensivkursus i computerspiludvikling ===

Revision as of 16:23, 12 January 2006

Contents

The Danish National Academy of Digital, Interactive Entertainment (det Danske Akademi for Digital og Interaktiv Underholdning, DADIU)

The purpose of DADIU is to promote research and development within the area, to be a core contact for the interactive entertainment industry, and most importantly to create a number of educations targeting the computer games industry. A joint language and a joint understanding of what computer games should be developed, and the students from the various educations should meet and together produce a game in a simulated reality.

DADIU and the Department of Computer Science, University of Copenhagen (DIKU)

Since 2005 has DIKU been part of DADIU, which is a collaboration between University of Copenhagen, The National Film School, The Animation Workshop at University College of Western Denmark, Danmarks Designskole, Denmark's Technical University, University of Aarhus, University of Aalborg , and the IT-University of Copenhagen.

Samarbejdet mellem DADIU og institutionerne foregår ved, at institutionerne indfører en spillinie, at de studerende gennemfører et fællespensum, samt at de studerende deltager i 2 på forhånd fastlagte fællesprojekter kaldet fællesproduktioner. Fællespensum er beskrevet i vedlagte beskrivelse fra DADIU. Fællespensum udbydes af de enkelte samarbejdende institutioner, eller kan organiseres lokalt. Fællesproduktionerne har til formål at træne deres fagspecifikke færdigheder samt at styrke de studerendes evner til at arbejde sammen på tværs af faggrænser i et miljø, der minder om spiludviklingsmiljøer. Projektforløbene er lagt som forløb på 2 gange 1 måned, hvor de studerende hver gang producerer 1 spil i grupper på ca. 12 personer sammensat efter et fast mønster af personer på tværs af institutionerne og efter en fast opgave. Da der her er tale om gruppearbejde vil frafald ikke kunne tolereres.

Game Track (Spillinie) at DIKU

Spillinien er en kandidat uddannelse, dvs. for 4. og 5. studieår. Fællespensum vil for datalogernes vedkommende består af Gamedesign (6 ECTS), Grafisk design (2 ECTS), Animation (2 ECTS) samt Produktionsmetodik (2 ECTS), idet dataloger ikke behøver at gennemgå Datalogi A og B. Det giver et fællespensum på ialt 12 ECTS for datalogistuderende. I øjeblikket udbyder institutionerne fælleskurserne i december og januar på 4. år. Da fakultetet ønsker enheder af 7.5 ECTS foreslår vi, at udfylde de sidste 3 ECTS med et opfølgningsprojekt, hvor de studerende søtter sig ind i Spil biblioteket, hvilket for tiden er ``Source fra Valvesoftware.com (Source). Fællesproduktionerne ligger på 4. og 5. år i marts måned. Det eneste dokumenteringskrav DADIU stiller til fællesprojekterne er den afleverede produktion, og vi foreslår derfor, at første projekt på 7.5 ECTS komplementeres med 7.5 ECTS rapportskrivning og dokumentation, og ligeledes at andet projet komplementeres med 22.5 ECTS, således at det gør det ud for et speciale. Det betyder, at spillinien yderligere har 15 skriftlige og 45 ikke-skriftlige point til rådighed.

Vores overordnede princip i design af linie har det været, at designe et forløb, som beror på kurser, der allerede eksisterer, og som derfor forventes at eksistere i flere år ud i fremtiden. Vi er dermed kommet frem til følgende ordning: Den studerende skal tage kurserne,

  • Introduktion til Grafik (Blok 1A, 7.5 ECTS)
  • Game Animation (Blok 2B, 7.5 ECTS)

og desuden mindst 3 af de følgende kurser,

  • Animation (Blok 4B, 7.5 ECTS)
  • Menneske-Datamaskine Interaktion (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til distribuerede systemer (Blok 1B, 7.5 ECTS)
  • Introduktion til optimering og operationsanalyse (Blok 2B, 7.5 ECTS)
  • Algoritmisk geometri (Blok 3C?, 7.5 ECTS)
  • Logic in Computer Science (Blok 1C, 7.5 ECTS)
  • Videregående oversætterteknik (Blok 3B?, 7.5ECTS)

Udover de ovennævnte kurser vil der løbende blive udbudt andre relevante kurser som f.eks.: Informationsvisualisering, Kunstig intelligens (AI), Domænespecifikke sprog.

Et forløb kunne være, som givet nedenfor:

Blok Skema Beskrivelse ikke-skriftlige skriftlige
1 A Introduktion til grafik 7.5
B Introduktion til distribuerede systemer 7.5
C Logic in Computer Science 7.5
2 B Game Animation 7.5
2-3 ABC Fællespensum 12
2-3 ABC DIKU opfølgning 3
3-4 ABC Fællesprojekt 7.5
3-4 ABC DIKU opfølgning 7.5
5 A Animation 7.5
B Introduktion til optimering 7.5
C Menneske-Datamaskine Interaktion 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
6 B Videregående oversætterteknik 7.5
ABC Skriftligt projekt 7.5
7 ABC Fællesprojekt 7.5
8 ABC DIKU opfølgning / Speciale 15
Ialt 60 60

Bemærk at vi har numereret blokkene fortløbende, således at blok 5 altså er blok 1 på 2. kandidatår. Da alle kurser, som ligger i første blok, også er bachelor kurser, vil der for de fleste studerende være mulighed for, at kunne tage yderligere kandidat kurser med ikke-skriftlig kredit.

Da der er begrænset optag på DADIUs fællesprojekter, vil der være separat optag, som vil være baseret på den gennemsnitlige bachelor karakter.

Intensivkursus i computerspiludvikling

F�llespensum kan opn�s ved at f�lge overbygningskurset arrangeret af Afd. for Film- og Medievidenskab i samarbejde med Det Danske Akademi for Digital Interaktiv underholdning. I 2006 afholdes kurset p� Film- og Medievidenskab, KUA, lokale XXX. Forel�sningerne i Visuelt Design I-III, samt Spildesign III og Produktionsmetodik II foreg�r dog p� Danmarks Designskole, og med Kjetil Sandvik og Gunnar Wille Kurset som kursusansvarlige. Programmet for for�r 2006 findes media:DADIUsemesterplanF06.pdf.

How to Find Out More

To find out more about the Game Track at DIKU you can

Sidste nyt: 2006/01/06

Aalborg Universitet har ikke f�et n�r s� mange tilmeldinger, som h�bet, og der er derfor ekstra pladser p� marts produktionen. Hvis der er nogen, som ikke n�ede tilmeldingen, s� er der stadig nogle pladser.

Derudover, s� er der �bent for at deltage p� f�lles kurset: media:DADIUsemesterplanF06.pdf. Lad mig minde om, at det er en betingelse for at opn� spil-diplomet, at f�llespensum er best�et. Jeg vil meget gerne have en tilbagemelding fra dem af jer, som har t�nkt sig at f�lge det, s� DADIUs administration kan s�rge for et passende antal kopier af tekstmaterialet.

Der er endnu ikke noget nyt om vores maskiner. De burde v�re lige p� trapperne.Sporring 12:16, 6 Jan 2006 (CET)

Personal tools