Computer oevelser

From ImageWiki

Revision as of 16:40, 14 March 2007 by Kimstp (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Opgave: EM algoritmen og Gaussiske mikstur modeller (GMM)

F?lgende matlab scripts genererer et data s?t:

Modeller dette data s?t med en 3 komponent Gaussisk mikstur model. Implementer EM algoritmen for GMM og anvend den til at estimere parametrene i modellen.

Personal tools