Begreber

From ImageWiki

Jump to: navigation, search

Begreber

 • Bayes regel
 • Sumregel
 • Produktregel
 • Træningsdata
 • Testdata
 • Stokastisk variabel
 • Independently identically distributed stochastic variables(i.i.d)
 • Normal distribution
 • Likelihood function
 • Prior distribution
 • Maksimum likelihood estimation (ML)
 • Posterior fordeling
 • A posteriori esimation (MAP)
 • Hyperparameter
 • Regularisering
 • Kovarians
 • Multivariat Gaussfordeling
 • Entropi
 • Mahalanobis afstand
 • Estimator
 • Bias
 • Konjugeret prior
 • Ikke-parametrisk tæthedsestimering
 • Lineær regression
 • Marginalisering = sum regel
 • Loss function
 • Sekventiel læring
 • prædiktiv fordeling
 • Gaussiske Mikstur modeller (GMM)
 • Klassifikation
 • EM algoritmen
Personal tools