Begreber

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Begreber)
Line 22: Line 22:
* Bias
* Bias
* Konjugeret prior
* Konjugeret prior
 +
* Ikke-parametrisk tætheds estimering
* Lineær regression
* Lineær regression
* Sekventiel læring
* Sekventiel læring
* prædiktiv fordeling
* prædiktiv fordeling

Revision as of 15:51, 19 February 2007

Begreber

 • Bayes regel
 • Sumregel
 • Produktregel
 • Træningsdata
 • Testdata
 • Stokastisk variabel
 • Independently identically distributed stochastic variables(i.i.d)
 • Normal distribution
 • Likelihood function
 • Prior distribution
 • Maksimum likelihood estimation (ML)
 • Posterior fordeling
 • A posteriori esimation (MAP)
 • Hyperparameter
 • Regularisering
 • Kovarians
 • Multivariat Gaussfordeling
 • Entropi
 • Mahalanobis afstand
 • Estimator
 • Bias
 • Konjugeret prior
 • Ikke-parametrisk tætheds estimering
 • Lineær regression
 • Sekventiel læring
 • prædiktiv fordeling
Personal tools