Begreber

From ImageWiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Begreber)
(Begreber)
 
Line 28: Line 28:
* Sekventiel læring
* Sekventiel læring
* prædiktiv fordeling
* prædiktiv fordeling
 +
* Gaussiske Mikstur modeller (GMM)
 +
* Klassifikation
 +
* EM algoritmen

Latest revision as of 11:26, 12 March 2007

Begreber

 • Bayes regel
 • Sumregel
 • Produktregel
 • Træningsdata
 • Testdata
 • Stokastisk variabel
 • Independently identically distributed stochastic variables(i.i.d)
 • Normal distribution
 • Likelihood function
 • Prior distribution
 • Maksimum likelihood estimation (ML)
 • Posterior fordeling
 • A posteriori esimation (MAP)
 • Hyperparameter
 • Regularisering
 • Kovarians
 • Multivariat Gaussfordeling
 • Entropi
 • Mahalanobis afstand
 • Estimator
 • Bias
 • Konjugeret prior
 • Ikke-parametrisk tæthedsestimering
 • Lineær regression
 • Marginalisering = sum regel
 • Loss function
 • Sekventiel læring
 • prædiktiv fordeling
 • Gaussiske Mikstur modeller (GMM)
 • Klassifikation
 • EM algoritmen
Personal tools