SLAM06Papers

From ImageWiki

Jump to: navigation, search

P� denne side kan der findes artikler, links til artikler og andre forslag til l�sestof om ERSP, vSLAM osv. Som tiden g�r er det meningen vores egne rapporter skal overskygge resten, b�de i kvalitet og kvantitet!

Generelle artikler

En god introduktions artikel om vision, vSLAM og ERPS: ServiceRobotics

SLAM

En master afhandling om stereovision og SLAM: [1]

Jowkars fortrinelige rapport om sammenl�gning af kort med ERSP er nu p� nettet. Rapporten beskriver bla. en del af de praktiske problemer der har v�ret med ERSP i forbindelse med projektet. Rapporten er anbefalelsesv�rdig l�sning hvis du har t�nkt dig at benytte noget af ERSP's "h�jniveau" programmel (s�som vSLAM). Rapporten findes her.

Personal tools