Den 7. Danske Konference i

Mønstergenkendelse og Billedanalyse


Torsdag d. 13 august og Fredag d. 14 august 1998
Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Call for Papers.

Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre (DSAGM) indkalder herved bidrag til den syvende årlige konference i mønstergenkendelse og billedanalyse.

Alle bidrag, teoretiske såvel som anvendelsesorienterede, inden for mønstergenkendelse og billedanalyse er velkomne, for eksempel talegenkendelse, neurale net, datamatsyn, samt anvendelser inden for geografi, biologi, medicin og industri.

Som noget nyt opfordres forskergrupper til at give oversigtsforedrag over deres aktiviteter. Disse og øvrige indsendte og optagne bidrag vil blive trykt i proceedings, som vil foreligge ved konferencens start. Indsendte bidrag bør ikke være væsentlig over otte sider. Hvis forfattere ønsker at illustrere med farvebilleder eller film, kan man sende hyperlinks, som vil blive lagt ind på denne hjemmeside for konferencen. Under konferencen vil der være mulighed for at vise disse billeder i forbindelse med foredraget. Det er muligt at indsende bidrag som for nyligt er blevet eller snart vil blive publiceret andre steder. Bidrag kan skrives på dansk eller engelsk. Bidrag kan anmeldes som foredrag på 30 minutter inklusive 10 minutters diskussion. Alternativt kan bidrag anmeldes som posters. Der vil blive stillet en opslagstavle til rådighed som består af tre felter som hver måler 80 cm vandret og 100 cm lodret. Posters kan præsenteres i plenum med korte indlæg på 5 minutter.

Konferencen afholdes i samarbejde med Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU). Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af forskellige metoder til mønstergenkendelse og billedanalyse i Danmark.

Gæsteforelæsning

Tilmelding og deltagerafgift

Tilmelding sker ved at sende en Tilmeldingsblanket med email til Sekretariatet samt ved at betale konferencegebyret, som er 400 kr, dog kun 300 kr for medlemmer af Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre. Betalingen sker ved at sende en check til sekretariatet, udstedt til selskabet eller ved at indsætte beløbet på selskabets postgiro 167-8523. Sidste tilmeldingsfrist er fredag 7. august, men tilmelding modtages gerne tidligere, for eksempel samtidig med fristen for indlevering af bidrag. Når betaling er modtaget, vil deltagerens navn, email og link til eventuelle hjemmeside blive opført under Deltagere Tilmeldingsgebyret dækker pausekaffe, frokost begge dage og middag torsdag aften.

Tilmeldingsblanket

Kopier blanketten, udfyld, og send til sekretariatet med email

Tilmelding til årsmøde 1998 i dsagm
Navn:
Personlig www-hjemmeside:
Organisation:
Organisationens www-hjemmeside:
E-mail:

Sekretariat.


Professor Peter Johansen, peterjo@diku.dk
Sekretær Karin Outzen, karino@diku.dk

Datalogisk Institut
Københavns Universitet
Universitetsparken 1
DK-2100 København Ø

Telephone: (+45) 35 32 14 00
Fax: (+45) 35 32 14 01