Den 10. Danske Konference i

Mønstergenkendelse og Billedanalyse

Torsdag d. 30. august og Fredag d. 31. august 2001
Datalogisk Institut, Københavns Universitet 


Call for Papers.

Deadline: mandag d. 25. Juni 2001

Dansk Selskab for Automatisk Genkendelse af Mønstre (DSAGM) indkalder herved bidrag til den tiende årlige konference i mønstergenkendelse og billedanalyse. Konferencen afholdes i samarbejde med Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU). Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af forskellige metoder til mønstergenkendelse og billedanalyse i Danmark.

Bidrag indsendes som papirkopier i et eksemplar uden sidenumre  til redaktionen senest mandag 25. Juni 2001. Indsendte og optagne bidrag vil blive trykt i proceedings, som vil foreligge ved konferencens start. Indsendte bidrag bør ikke være væsentlig over otte sider, og bør være forfattet på engelsk. Hvis forfattere ønsker at illustrere med farvebilleder eller film, kan man sende hyperlinks til redaktionen, som vil lægge referencerne ind på siden over optagne bidrag.

Bidrag kan anmeldes som foredrag (20-30 minutter inklusiv diskussion), eller som posters. Beslutning om endelig fordeling af bidrag som foredrag hhv. poster foretages af redaktionen. For posters vil der blive stillet en opslagstavle til rådighed som består af tre felter som hver måler 80 cm vandret og 100 cm lodret.

Gæsteforelæser

Tilmelding og deltagerafgift

Tilmelding sker ved at sende en Tilmeldingsblanket (se herunder) med email til Sekretariatet samt ved at betale konferencegebyret på 600 kr. Ved tilmelding vil man automatisk blive registreret som medlem af DSAGM. Betalingen sker ved at indsætte beløbet på selskabets postgiro 167-8523. Sidste tilmeldingsfrist er Mandag d. 6 august. Når betaling er modtaget, vil deltagerens blive opført under Deltagere Tilmeldingsgebyret dækker pausekaffe, frokost begge dage og middag torsdag aften.

Tilmeldingsblanket

Send venligst nedenstående oplysninger til sekretariatet med email

Navn:
Adresse:
Organisation:
E-mail:
Personlig www-hjemmeside:
Organisationens www-hjemmeside:
 

Redaktion

Lektor Søren Olsen, ingvor@diku.dk

Datalogisk Institut
Københavns Universitet
Universitetsparken 1
DK-2100 København Ø

Telephone: (+45) 35 32 14 58
Fax: (+45) 35 32 14 01
 


Sekretariat.

Sekretær Karin Outzen, karino@diku.dk

Datalogisk Institut
Københavns Universitet
Universitetsparken 1
DK-2100 København Ø

Telephone: (+45) 35 32 14 48
Fax: (+45) 35 32 14 01